• Når barn leker, bruker de avansert kunnskap som språk, samarbeidsevne og natur og kultur i en helhetlig kontekst. Denne læringen oppleves ikke som en læringsaktivitet, men som noe som gir glede og mening. NTB Scanpix

La barna skape i barnehagen!

KRONIKK: Barnehagen kan bidra til læring og gi kompetanse som er viktig for hele livet. For barna må denne læringen oppleves meningsfull – der og da. Derfor har barnehagen lang tradisjon for å sette de kreative fagene høyt.