• – Framover peker digitaliseringen i retning av intelligente transportsystemer, som betyr at kjøretøy kommuniserer med hverandre og med infrastrukturen. Dette gir enorme fordeler gjennom mer effektiv, miljøvennlig og sikker transport, skriver Charlotte Forus. Her fra testing av en førerløs buss på offentlig vei på Forus tidligere i år. Prosjektet er et samarbeid mellom Kolumbus, Forus Næringspark og Forus PRT. Andreas Iveland

Mobilitet på den nye måten

DEBATT: En ny rapport fra NHO utarbeidet av Thema Consulting Group viser at digitalisering er en viktig driver i transportsektoren allerede. Nye løsninger vil endre måten vi tenker og handler også på transport og samferdsel.