På tide med en hydrogenstrategi, Erna?

DEBATT: Norge kan bli en hydrogennasjon som sikrer verdiskaping, inntekter, arbeidsplasser og teknologiutvikling. Da trenger vi en regjering som vil satse på hydrogen.

– Erna Solberg, bildet, burde lede an i jobben med å ta valgene som gir Norge store muligheten til å bli en hydrogennasjon, skriver Kari Nessa Nordtun.
  • Kari Nessa Nordtun
    Kari Nessa Nordtun
    Ordførerkandidat (Ap), Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

EU la sist uke fram sin langtidsvisjon for en moderne, konkurransedyktig og klimanøytral økonomi i 2050. I strategien legges FNs klimarapport om virkningene av 1,5 grader til grunn, og EU vil ta i bruk hele verktøykassa for at unionen skal nå ambisjonene i Paris-avtalen. Norge sitter på noen av løsningene, og Arbeiderpartiet vil bidra til å realisere våre felles energi- og klimamålsetninger.

Avgjørende rolle

I helgen gikk startskuddet for klimatoppmøtet i Katowice i Polen. Her skal verdens ledere følge opp Paris-avtalen, og da er bare de mest ambisiøse tiltakene gode nok. Skal vi nå målene, er det mye som må gjøres i årene som kommer. EU skisserer åtte scenarioer for hvordan målene skal nås, men kun to av de er så ambisiøse at de når netto null-utslipp i 2050. Felles for alle disse scenarioene er at EU peker på fornybar energi og lavkarbongass som helt avgjørende løsninger for å nå målene. Og det er her Norge vil kunne spille en avgjørende rolle.

Regjeringen har hatt alle muligheter til å ta en lederrolle.

For på samme måte som naturgass varmer opp husene på kontinentet og brukes i industri og til kraftproduksjon, kan hydrogen fra naturgass brukes til akkurat de samme formålene. Forskjellen er bare at hydrogen ikke slipper ut klimagasser når den brennes, forutsatt at vi får på plass karbonfangst- og lagring.

Les også

Klimaforhandlinger i skyggen av dystre forskningsrapporter

Minimale endringer for forbrukeren

Teknologien er kjent. Equinor presenterte i forrige uke en omfattende studie som viser hvordan Storbritannia kan legge om sitt gassnett til hydrogen. Da vil de kunne bidra til kraftige CO2-kutt når man varmer opp kalde steinhus og produserer strøm til transport og industri. Det kan man gjøre med minimale endringer for forbrukeren, både rent teknisk og økonomisk.

I tillegg vil gassrørene kunne fungere som lager for hydrogen når det er behov for fleksibilitet når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Potensialet er fantastisk. I de beste scenarioene viser Equinor at utslippsreduksjonene kan bidra til å innfri over 80 prosent av nødvendige reduksjoner for å nå Storbritannias klimamål i 2050.

En studie fra SINFTEF legger til grunn at Norge kan bli en del av Europas grønne batteri dersom vi får på plass en hydrogensatsing fra norsk sokkel. Samtidig slår SINTEF fast at hydrogenproduksjon fra naturgass kan bidra med 220 milliarder i årlige inntekter i 2050 og skape titusenvis av arbeidsplasser.

Sikre framtidige arbeidsplasser

For oss i Arbeiderpartiet er olje- og gassnæringen svært viktig, ikke bare i Stavanger-regionen, men for hele Norge. Gjennom å videreutvikle næringen vil vi sikre framtidige arbeidsplasser for fagarbeidere og ingeniører, og styrke vår konkurransekraft og bidra til å bekjempe den globale kampen mot klimaendringene.

I Stavanger Arbeiderparti er vi klare til å støtte opp om og bygge videre på den tunge kompetansen vi har opparbeidet oss innen olje- og gass. Vi må diskutere hvordan Norge skal bli en hydrogennasjon som sikrer verdiskaping, inntekter til staten, arbeidsplasser og teknologiutvikling. Vi må gripe mulighetene på det europeiske markedet, og vi er klare til å bidra til dette gjennom den sterke kompetansen og kunnskapen vi har her i vår region.

Regjeringen har hatt alle muligheter til å ta en lederrolle. Men selv om det diskuteres ivrig i næringen, er det altfor stille fra statsrådskontorene. Statsministeren selv burde lede an i jobben med å ta valgene som gir Norge store muligheter fremover. Så derfor spør vi deg, Erna, er det kanskje på tide med en hydrogenstrategi for å sikre norsk industriell konkurransekraft?

Publisert: