• Steve Jobs med den første iPhone-modellen i januar 2009, et halvt år før den ble lansert. Hadde Apple spurt kundene hva de ønsket seg, ville ingen i hele verden ha svart smarttelefon. Kimberly White, Reuters/Scanpix

Tenk nytt – og tenk helt nytt!

KRONIKK: For ensidig fokus på kundenes ønsker ender fort i en blindgate. Radikal innovasjon vinner.