Maritim næring er bekymret for økende EØS-motstand

DEBATT: EØS-avtalen er ikke perfekt. Den er likevel vår sikreste garanti for stabile rammevilkår og en eksport- og innovasjonsrettet maritim næring.

«EØS-avtalen sikrer at norske rederier kan konkurrere om laster og fritt seile til og fra havner i EU-landene», skriver Fride Solbakken.
  • Fride Solbakken
    Fride Solbakken
    Maritimt Forum, Stavangerregionen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Maritim næring er landets nest største eksportnæring etter olje- og gassnæringen. Bare i Stavanger-regionen sysselsetter den over 13.000 arbeidstakere og bidrar med en verdiskaping på 21 milliarder kroner.

Stabile rammevilkår

Siden 1994 har EØS-avtalen vært en sikker garanti for stabile rammevilkår for en eksport- og innovasjonsrettet maritim næring. Over halvparten av det som produseres av varer og tjenester i den maritime klyngen eksporteres. Få næringer er så avhengig av forutsigbare rammevilkår og tilgang til EUs indre marked som den norske maritime klyngen.

Hver dag, hele året, legger 100 norsk skip til kai i en EU-havn.

Uten EØS vil næringen miste en sømløs tilgang til det viktigste eksportmarkedet. Rederiene, verftene, utstyrs- og tjenesteleverandørene vil miste tilgang til arbeidskraft, kapital og forskningsmidler fra EU. Økende press mot EØS-avtalen skaper derfor bekymring i den norske maritime klyngen.

Det er ingen andre land som er bedre enn Norge på grønn skipsfart. Vi har verdens mest miljøvennlige flåte. Nå ser vi at teknologien og systemene som vi produserer for skip i Norge, i økende grad eksporters til utlandet.

Foruten store og åpne markeder, er næringen også avhengige av stabile og forutsigbare regler. Like krav i EU og i Norge til sikkerhet og miljø, gir enklere og betydelig mer eksport til et EØS-marked som er hundre ganger større enn vårt hjemmemarked.

Dersom for eksempel en tysk importør vet at norske produkter er utviklet i samsvar med EU-kravene, er det smidigere og tryggere å bestille norsk. EØS-avtalen sikrer en harmonisering av regelverk som er kostnadsbesparende og skaper rettslig forutsigbarhet.

Markedsadgang for norske skip

Den norsk-kontrollert flåten teller nesten 1800 skip. Lokalt består den av 93 skip. EØS-avtalen sikrer at norske rederier kan konkurrere om laster og fritt seile til og fra havner i EU-landene. Hver dag, hele året, legger 100 norsk skip til kai i en EU-havn. I alt har norske skip rundt 40. 000 anløp i EU-havner hvert år. Dette utgjør over 50 prosent av alle norske havneanløp i utlandet.

EØS-avtalen er spesielt viktig for nærskipfartsrederiene. I Norges Rederiforbunds konjunkturrapport opplyser nesten 80 prosent av rederiene i nærskipsfart at EØS avtalen er svært viktig.

Store deler av EUs miljøpolitikk er omfattet av EØS-avtalen. Dette får også direkte konsekvenser for maritim næring her hjemme. I fjor innførte EU et strengere regelverk for skroting av skip. EU går dessuten foran og blir stadig viktigere for vår evne til å finne løsninger på klimaproblemet.

Handlingsrommet må brukes

Selv om vi mener at EØS-avtalen er det beste rammeverket vi har for stabilitet, forutsigbarhet og trygge rammer for eksport og maritimt arbeidsliv betyr ikke det at vi ikke forstår argumentasjonen i LO knyttet til utfordringene som fri flyt av arbeidskraft og innleie, primært fra Øst-Europa, gir på norske arbeidsplasser. Men svaret på utfordringene, er ikke en oppsigelse av EØS-avtalen.

Vi trenger en mer slagkraftig, bedre koordinert og mer helhetlig forvaltning av EØS-avtalens handlingsrom på dette området. Slik styrker vi arbeidstakerrettighetene og hindrer sosial dumping. EØS-avtalen er den viktigste garantien vi har for en stabil og forutsigbar handel med EU, og er avgjørende for å sikre tusenvis av arbeidsplasser langs hele kysten.

Publisert: