Overraskende om utvandringsdatoen

DEBATT: I en omtale av «Utvandringen fra Norge til Amerika» i siste nummer av «Mortepumpen», Stavangers informasjonsblad for eldre, kommer Hans Eyvind Næss med en overraskende påstand om at «seilskuten «Restauration» forlot Stavanger havn 27. juni 1825.»

– Hvis Næss´ dato er den korrekte, må dette få følger for 200-års-markeringen for den første organiserte utvandringen fra Norge til Amerika i 2025, skriver Gunnar A. Skadberg. Illustrasjoner viser Cleng Peerson som tar imot kaptein Lars Olsen Helland, som har ført «Restauration» til New York.

Debattinnlegg

  • Gunnar A. Skadberg
    Forfatter og lokalhistoriker
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Næss henviser til losprotokollen for Stavanger når han flytter utvandringsdatoen fra den tradisjonelle 4. juli til 27. juni. Hvis Næss´ dato er den korrekte, må dette få følger for 200-års-markeringen som planlegges i Stavanger for den første organiserte utvandringen fra Norge til Amerika i 2025.

Tormod Madland skrev brev

Problemet med Næss´ dato er at den ikke lar seg kombinere med at smed og utvandrer Tormod Madland skrev et brev dagen etter at «Restauration», ifølge Næss, forlot Stavanger. Brevet er stilet til Madlands kameraten Maurits Halvorsen. Brevet lyder:

«Dette har jeg skrevet til Eder, at I kunde ha godt Haab om vaar Reises udfall, saasant Herren hjælper os vel og lykkelig over, thi jeg kjender Eders velmente og ømme Hjærte for os. De er saa god og lar Lars Geilane og Martha [Lars´ kone] m.fl. faa høre det. Stavanger 28. juni 1825. Tormod Madland.»

Jeg tolker brevet til å bety at Halvorsen er Tormods mellommann som skal informere reiseleder Lars Geilane om at Tormod blir med til Amerika, sammen med sin familie, på ferden som er nært forestående.

Handelsborger Simon Pedersen Lima var innom kontoret til byfogd Oluf Andreas Løwold på Torvet for å si opp sitt borgerskap i Stavanger den 4. juli 1825 «da han vilde udvandre med sin familie til Nordamerika», som et heter i Stavanger borgerbok. Familien Lima bestod, utenom Simon av hans kone Maren Karine Størchersdatter og barna Grete Bergitte (11 år), Severine Marie (7 år) og Simon (3 år). I byfogdens protokoll for 4. juli 1825 kan vi lese:

«Borger og Handelsmand Simon Pedersen Lime fremstod for Retten og tilkiendegav at han med Familie har besluttet at afreise herfra, for at nedsætte sig i De forenede Stater i Nordamerica, og da han saaledes ei længer agtede at fortsætte hans Handelsvirke her paa Stedet […], saa afleverede han nu det sig under 16. August 1813 meddelte Borgerskabs Brev ]…] [og] blev […] af Borgerrullene udslettet.»

Vet med sikkerhet

Vi vet med sikkerhet at denne familien fra Nedre Klevgate 9 fulgte «Restauration» over Atlanterhavet, og avreisen kan derfor ikke han skjedd tidligere enn 4. juli. Eller mener Næss at sluppen forlot Stavanger 27. juni for deretter å ankre opp i Dusavik fram til 4. eller 5. juli, og at Lima drog ut til Dusavik etter oppmøte hos byfogden 4. juli for å få være med «Restauration» med sin familie?

Da utvandrerhistorikeren Theodore C. Blegen (1891-1969) besøkte Stavanger på 1920-tallet, fikk han høre av Serine Bjørnson (f. 1833) – barnebarn av emigrantene Tormod og Siri Madland – at (oversatt til norsk):

«Madlands hadde opprinnelig seks barn med sluppen, som stod ut fra Stavanger i 1825: De var: Serine, Gurine, Rakel, Marta, Kristine og Jens. De tre siste ble sjøsyke da de vel var kommet et stykke fra land. De ba innstendig om å få bli satt i land igjen. Det ble så til at sluppen returnerte og landsatte de tre i Duseviken. En av de tre, Marta, ble senere gift i Stavanger. Hun var mor til fru Bjørnson som var i 90-årene.»

Datteren til fru Bjørnson, lærerinne Marie Halvorsen (f. 1861), skrev også et brev om dette til Theodore Blegen i 1929. Siden det står «returnerte», tolker jeg det som at sluppen har passert Tungenes før den gikk i retur til smulere farvann i Dusavik.

Forlot Dusavik dagen etter

Dette indikerer i så fall hvorfor «Restauration» lå for anker i Dusavik til neste dag, noe som igjen forklarer hvorfor historikerne har vært usikre på om avreisedagen fra Stavanger var 4. eller 5. juli. Kildene er enige om at «Restauration nådde New York 9. oktober i 1825, og om at ferden over havet tok 98 døgn, inklusive oppholdet på Madeira fra 1. til 7. august. Om vi teller 98 dager tilbake i tid fra 9. oktober, kommer vi til 4. juli hvis vi teller med både 4. juli og 9. oktober. Avisen «Den Norske Rigstidende» i Christiania skriver 7. juli 1825 at sluppen «Restauration» drog fra Stavanger «iforgaars, noe som altså skulle bli 5. juli.

Jeg mener at «Restauration» forlot Bispebryggen i Østervåg 4. juli i 1825, og at sluppen forlot Dusavik dagen etter grunnet for hard vind ved Tungenes 4. juli.

Publisert: