Stavanger Høyre setter jobb til mor og far først!

DEBATT: Høyre har gjentatte ganger de siste månedene forsøkt å få plass tiltakspakker rettet mot næringslivet i Stavanger, men dessverre uten å ha fått støtte av det røde flertallet.

Mange bedrifter er i en likviditetskrise, og de neste månedene blir svært viktige for å redde så mange som mulig fra konkurs. Hver og en av oss kan bidra med å støtte lokalt næringsliv og hjelpe bedriftene over den tøffe kneiken, argumenterer Sissel Hegdal Knutsen i Stavanger Høyre.
  • Sissel Knutsen Hegdal
    Sissel Knutsen Hegdal
    Gruppeleder, Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 943 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Koronapandemien har ført til en dramatisk nedgang i den økonomiske aktiviteten over hele verden. Mange bedrifter, også her i Stavanger-regionen, er i en likviditetskrise, og de neste månedene blir svært viktige for å redde så mange selskap som mulig fra konkurs.

Til daglig arbeider 814.000 nordmenn i offentlig sektor. Nesten 1,3 millioner av oss jobber i private bedrifter med færre enn 100 ansatte. Det er her konkursene kan komme. Heldigvis er det en betydelig bedring å se for leverandørindustrien når operatørselskapene nå gjennomfører store investeringer fremover. Mens næringer som reiseliv, restauranter og kultur fortsatt sliter meget tungt.

Rammer skjevt

En nylig rapport fra Centre for Economic Policy Research viser oss at den økonomiske krisen rammer sosialt skjevt. Personer med lav utdanning, unge og innvandrere utgjør 11 prosent av de sysselsatte i privat sektor, men hele 30 prosent av de ledige.

Dette er en svært bekymringsfull situasjon. For at koronakrisen ikke skal føre til en varig utstøting fra arbeidslivet, må vi føre en aktiv politikk som fremmer omstilling og vekst i den delen av næringslivet som tilbyr jobber som kan sysselsette disse sårbare gruppene.

De viktige vekstbedriftene

For Stavanger-regionen blir det avgjørende for å lykkes at vi klarer å ta vare på kompetansen som ligger i olje- og gassnæringen og bruker denne kompetansen til å skape nye arbeidsplasser. Vi må bygge på det vi allerede er gode på. Nå som vi har kontroll på smittespredningen, er det viktig at vi trapper opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi. Vår viktigste jobb fremover er å legge til rette for at det skapes flere nye jobber i privat sektor.

Det er svært viktig at dette ikke blir krisen hvor vi lot de viktige vekstbedriftene dø. Konsekvensene kan bli store om vi mister mange av de raskest voksende selskapene som sørger for morgendagens arbeidsplasser og skatteinntekter.

Ifølge professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI skaper de små vekstselskapene faktisk to av tre nye arbeidsplasser i privat sektor. Disse selskapene er gjerne forsknings- eller utviklingsbaserte og har i de første leveårene som oftest lite inntekter.

Tiltakspakken som kom fra regjeringen på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter, var derfor svært viktig.

Lokal krisepakke må til

Det er imidlertid svært viktig at vi, i tillegg til de nasjonale krisepakkene, også stiller opp med lokale tiltakspakker. Høyre har gjentatte ganger de siste månedene forsøkt å få plass tiltakspakker rettet mot næringslivet i Stavanger, men dessverre uten å ha fått støtte av det røde flertallet.

I siste kommunestyremøte før ferien løftet vi inn 25 millioner øremerket krisetiltak for bedriftene og kulturnæringen. Dette ville vært enormt verdifulle lokale økonomiske tilskudd, som kunne berget en rekke av selskapene som nå strever for å unngå en konkurs. Bergen og Oslo var tidlig ute med slike lokale tiltakspakker, som har vist seg å ha svært god effekt.

Nå som den akutte helsekrisen er over, må vi sette arbeidsplasser først. Mor og far må føle trygghet for at de har en jobb å gå til. Alle som kan jobbe, bør jobbe. Slik får vi inntekter til et sterkere velferdssamfunn for alle. Stavanger kommune skal fortsatt levere tjenester av høy kvalitet, både for barn og unge, for våre eldre og for alle de innbyggerne som har et ekstra behov.

Hver og en av oss kan dessuten bidra med at vi i de kommende ukene støtter det lokale næringsliv og bidrar til å hjelpe bedriftene over den tøffe kneiken. Vi kan bidra på ulike måter og med ulik styrke, men alle kan vi gjøre noe. Sammen skal vi vise at vi kan klare å skape mer og inkludere flere.

Publisert: