Trist for trehusbyen at vernemillionen avvikles

DEBATT: Venstre ønsker en grønnere by med godt bymiljø. Vi er trehusbyens tydeligste forsvarer og garantisten for at det historiske i sentrum tas vare på.

Publisert: Publisert:

«For mange kunne vernemillionen vært en kjærkommen hjelp», skriver Kjartan Alexander Lunde. Her fra Øvre Blåsenborg-området på Storhaug. Foto: Kristian Jacobsen

Debattinnlegg

  • Kjartan Alexander Lunde
    Medlem av utvalg for by- og samfunnsutvikling i Stavanger (V)

I Stavanger sitt budsjett for 2019 fikk Venstre gjennomslag for å innføre vernemillionen, slik at huseiere som vil tilbakeføre huset sitt tilbake til opprinnelig utseende kan få økonomisk støtte til dette.

Bare Hillevåg

I 2019 er det bare trehus i Hillevåg bydel som kan søke. Fra 2020 ønsket Venstre å tredoble budsjettet for ordningen og går inn for at også eier av trehus i Eiganes og Våland bydel og Storhaug bydel skulle inkluderes i ordningen. Men dette fikk dessverre ikke flertall.

Det røde flertallet i Stavanger strøk ut hele ordningen i sitt budsjett. Det er trist at det røde flertallet ikke bryr seg mer om trehusbyen.

Kjærkommen hjelp

Det er en kjensgjerning at det er for mange gamle trehus som står og forfaller, da det kan være dyrt å rehabilitere og føre tilbake til opprinnelig standard. For mange kunne vernemillionen vært en kjærkommen hjelp. Venstre vil derfor i fortsettelsen kjempe for å gjeninnføre vernemillionen.

Publisert: