Fremtiden er frivillig

DEBATT: Frivillig arbeid er for mange ensbetydende med å samle inn penger til skolens u-landsprosjekt, trene fotballaget eller bake kake til korpsets loppemarked. Alt dette er viktig, men frivilligheten er så enormt mye mer.

«Teknologi, preferanser og levevaner påvirker hvordan det frivillige arbeidet kommer til uttrykk. Den tekniske utviklingen gjør det mulig å bidra med frivillig innsats og engasjement globalt, og formålet kan derfor fort endre seg», skriver Per Arne Lea, Gaute Brækken, Preben Falck, Ivar Nøttestad, Ann Kristin Thorkelsen og Camilla Gram.

Debattinnlegg

 • Per Arne Lea
  Daglig leder i Rogaland Røde Kors
 • Gaute Brækken
  Daglig leder i Kirkens Bymisjon Rogaland
 • Preben Falck
  Daglig leder i Stavanger Turistforening
 • Ivar Nøttestad
  Daglig leder i Vesterlen Speiderkrets
 • Ann Kristin Thorkelsen
  Fylkesleder i Norske Kvinners Sanitetsforening, Rogaland
 • Camilla Gram
  Distriktssjef i Kreftforeningen Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I dag feirer vi FNs internasjonale dag for frivillighet. Hensikten med dagen er å vise frem den viktige innsatsen frivillige bidrar med og stimulere til enda mer frivillighet. Vi har all grunn til å feire! I Norge har vi en lang og solid tradisjon med å bidra til fellesskapet, og så mange som 63 prosent av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Dette tilsvarer en verdiskapning på hele 75,5 milliarder kroner. Videre sier over halvparten av oss at vi kunne tenke oss å gjøre frivillig arbeid for noe vi er opptatt av, så potensialet er fremdeles stort.

Frivilligheten har en enorm kraft og potensial, men er samtidig i endring.
Les også

Ingen skal være alene når de dør

Kraften i engasjementet er enorm

Frivillighet er en verdi i seg selv, og må utvikles i et mangfoldig organisasjonsliv. Myndighetenes rolle er å legge til rette for frivillighet og forenkle arbeidet som frivillig. Heller enn å bygge opp konkurrenter til de frivillige, må det offentlige bygge opp under de gode kreftene som finnes i lokalsamfunn. Det er en forutsetning at det offentlige anerkjenner betydningen av frivillig arbeid og støtter opp under organisasjonenes arbeid, både politisk og økonomisk. Sammen kan vi skape rammer som gir optimale vekstvilkår for frivilligheten.

Røde Kors og Kreftforeningen har i høst samarbeidet om et prosjekt der formålet har vært å styrke kvinners kunnskap om egen helse og hvordan ta vare på seg selv. Mange kvinner, og da særlig minoritetskvinner, opplever å stå utenfor samfunnet. Kunnskapen som de to organisasjonene besatt, gjorde dette mulig.

Vi er glade for at det finnes flere slike eksempler. Kirkens Bymisjon og Turistforeningen har samarbeidet om rehabiliteringen av Bakken gard i Lysefjorden. Her har tidligere rusmisbrukere og andre frivillige hatt meningsfulle dager med arbeidsoppgaver som snekring, maling, vedhugging, rydding og vasking. Nå kan turgåere i alle aldre benytte seg av det fantastisk fine restaurerte gårdsanlegget.

Frivilligheten har en enorm kraft og potensial, men er samtidig i endring. Teknologi, preferanser og levevaner påvirker hvordan det frivillige arbeidet kommer til uttrykk. Den tekniske utviklingen gjør det mulig å bidra med frivillig innsats og engasjement globalt, og formålet kan derfor fort endre seg. Lojalitet til sak blir kanskje viktigere enn lojalitet til organisasjon. Tid og sted får mindre betydning. Det blir ikke lenger like vanlig å stille opp for samme sak år etter år, men heller engasjere seg i den saken som er aktuell der og da.

Løser viktige samfunnsoppdrag

Og kraften i engasjementet er enorm. Det er med stor beundring og fascinasjon vi ser hvordan tusenvis av russ bidrar til Krafttak mot kreft, enkeltpersoner skaper møteplasser for minoriteter og ildsjeler sørger for aktiviteter for de yngste.

Frivilligheten løser viktige samfunnsoppdrag, fremmer våre demokratiske verdier, forebygger utenforskap, sprer kunnskap, inkluderer, integrerer, utjevner og varmer. Frivillig arbeid er ikke bare nyttig for dem som mottar hjelpen, de frivillige selv får også mye verdi tilbake i form av meningsfull fritid, nye ferdigheter og sosialt fellesskap.

Publisert: