Bråstein- salderingspost for bygging av billige motorveier?

SAMFERDSEL: Bråstein har vært ei av de mest aktive og veldrevne jordbruksbygder i Sandnes, men i de siste 10 årene har bygda blitt satt på vent mens det jobbes med avklaring rundt viktige samferdselsprosjekt.

Publisert: Publisert:

Bønder i bygda Bråstein har fått gårdsdrifta satt på pause mens de venter på hva som skjer i de pågående samferdselsprosjektene i området. Foto: STATENS VEGVESEN

Debattinnlegg

 • Erlend Stangeland
  Bonde, Sandnes

Bygda venter på ny E39, Tverrforbindelse og et stort veikryss som skal binde disse sammen. Usikkerheten blant naboene her har ført til stopp i investeringene og neste generasjon kvier seg med å satse på matproduksjon når alt er så flytende og usikkert.

Vi må få avklaring

Det blir litt for enkelt når Vegvesenet etter sterk kritikk fra Fylkesmannen bare tar bort det store krysset, og påpeker at det ikke er så mange mål ekstra som går med mellom Hove og Skurve når en nå ikke lenger trenger krysset til Jæren og Godsterminalen.

Tverrforbindelsen kommer snart, eller om 15 år og den må forbindes med E39 et eller annet sted. 15 år er gjerne lang tid for en politiker eller en veiplanlegger, men for oss matprodusenter, vil dette spørsmålet ligge som en verkebyll til det er endelig bestemt.

Vi har på grunn av denne usikkerhet selv utsatt et planlagt generasjonsskifte. Å ha en spagetti av alternative traseer gjennom gården kan ta motivasjonen fra alle og enhver. Samtidig har vi vært så heldige å få leie ut jord, og driftsbygning til våre tre gode naboer som også driver melkeproduksjon.

Berg matproduksjonen

Alle utleieavtaler inklusiv melkekvote (193000 liter) hos oss løper til og med 2022, og vi håper veitraseene da er bestemt slik at vi også får anledning til å stake ut vår egen framtid. Må vi vente lenger, er det tvilsomt at vi driver videre selv. Det verste som kan skje er at kort tunnelalternativ på E39 blir gjort nå, uten hensyn til tverrforbindelsen. Et slik vedtak vil i løpet av noen år radere ut aktivt landbruk, da vi vet at krysset senere må legges midt i bygda.

Det er et paradoks at dersom matjorda på Bråstein hadde hatt samme reguleringsstatus som næringsarealene som ble tatt til sykkelvei på Forus, hadde trolig innløsningskostnaden med Vegvesenets billig-alternativ oversteget merkostnaden med lang tunnel som både vi og figgjobuen foretrekker. Vi håper at bestemmende myndigheter setter seg godt inn i situasjonen og legger føringer slik at matproduksjonen på Bråstein kan bli sikret for fremtiden.

15 år er gjerne lang tid for en politiker eller en veiplanlegger, men for oss matprodusenter vil dette spørsmålet ligge som en verkebyll til det er endelig bestemt.
Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. – Trippelen var en kjekk og spennende utfordring

 2. Kommunen har gjeld til langt opp over ørene: - Uten den lave renta hadde dette vært en økonomisk katastrofe

 3. Stavanger-politiker søker om fritak fra sine politiske verv: – Livet sier «stopp litt nå» til meg

 4. 13 fikk bot på E39

 5. Lærere med hoved­fag klarer ikke løse nye eksamens­oppgaver for mate­matikk i videre­gående: – Vi føler oss maktes­løse

 6. Sju smittetilfeller langs ruten til bussen med koronasmittede pensjonister

 1. E39
 2. Samferdsel