• Det statlige strålevernet bedyrer at trådløse nettverk og 5G-nettet er ikke avgir farlig stråling, men opplyser også at det ikke finnes studier av langtidsvirkninger. Hvem bør da bestemme, skoleforeldre eller Stavanger kommune? NTB scanpix

Strålefare i skolen – om Stavanger kommune og opplæringslova

STRÅLING: Når fagmyndighetene er i utakt med The Lancet Planetary Health om risikoen med elektromagnetisk stråling.