Strålefare i skolen – om Stavanger kommune og opplæringslova

STRÅLING: Når fagmyndighetene er i utakt med The Lancet Planetary Health om risikoen med elektromagnetisk stråling.

Det statlige strålevernet bedyrer at trådløse nettverk og 5G-nettet er ikke avgir farlig stråling, men opplyser også at det ikke finnes studier av langtidsvirkninger. Hvem bør da bestemme, skoleforeldre eller Stavanger kommune?

Debattinnlegg

 • Gottfried Straube Fjeldså
  Stavanger
 • Anne Lise Straube Fjeldså
  Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Stavanger kommune har anmeldt et foreldrepar som er bekymret for den økte strålingen i skolen fordi de «holdt barnet borte fra skolen i frykt for strålefare» (Stavanger Aftenblad 14. februar 2019).

Skolen og loven

Mange foreldre opplever i disse dager at deres barn kommer hjem med en strålende Chromebook i sekken. Riktignok er det synd at våre barn mister verdifull opplæring sammen med lærer, samt sosialt samvær med kamerater, men det finnes faktisk enda viktigere sider ved denne saken. På tross av Aftenbladets enormt fortjenestefulle serie om stråling den senere tid, tror vi at folk flest ennå ikke har fått med seg hvilke dilemmaer vi her står overfor.

Opplæringslova paragraf 9A-2 omhandler det fysiske miljøet i skolen og slår fast at alle elever «har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring». I paragraf 9A-7 presiseres det at skolene skal påse at «det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane». Der står det også at «det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler».

Garanterer, uten å vite

Vi er i dag i den ulykksalige situasjon at våre fagmyndigheter ikke har noen sikre anbefalinger, og at de derfor velger å snakke med to tunger. Statens strålevern, som er vår fagmyndighet, og som nå heter Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), reklamerer riktignok friskt på sine nettsider, på Facebook og gjennom direkte eposter til forfatterne av denne kronikken for at hverken trådløse nettverk (wifi) eller det kommende 5G-nettet innebærer noen som helst fare for noen som helst negative helseeffekter, og at alle forskningsmiljøer, samt EU-organer, er helt enige om dette. Men, litt lenger nede på egne nettsider skriver de at langtidsstudier ikke finnes, og at man ikke «før om noen tiår» med sikkerhet kan uttale noe om hvordan spesielt barn og ungdom vil reagere på den økende elektromagnetiske eksponeringen i et lengre tidsperspektiv.

Statens eget strålevern, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, gir altså skriftlig uttrykk for at våre barn inngår i et medisinsk forsøk som om noen tiår vil kunne gi oss svar på om dagens eksponeringsrater har hatt innvirkning på denne generasjonen.

Disse åpenbare motsigelsene som består i at man tungt, og med statlig autoritet, renvasker et smalt spekter ikke-ioniserende stråling som absolutt harmløs, mens man samtidig henviser til en fellesnordisk erklæring om at harmløsheten ikke er avklart før om noen tiår, hadde ikke vært så oppsiktsvekkende, dersom de biologiske effektene etter hvert ikke var så godt beskrevet.

Når nå også i det The Lancet Planetary Health kommer med alvorlige bekymringer blant annet under tittelen «Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact», burde dette mane Stavanger kommune til ydmykhet og til å respektere foreldrenes rett til å ta omsorgen for sine barn alvorlig.

Les også

Sveitsiske forskere: – 5G utfordrer faregrensene

Grenseverdier misbrukes

Dagens grenseverdier er satt for å beskytte antenne- og kraftinstallatører mot å få akutte forbrenninger. «[…] these guidelines are based on short-term, immediate health effects such as stimulation of peripheral nerves and muscles, shocks and burns caused by touching conducting objects, and elevated tissue temperatures resulting from absorption of energy during exposure to EMF», kan vi lese hos dem som norske myndigheter henter sine grenseverdier fra, nemlig International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Les også

Strålevernet baserer seg på omstridt forskergruppe

Disse grenseverdiene har aldri vært myntet på biokjemiske effekter. Mange av oss er derfor bekymret over at kommuneadvokater settes til å bruke foreldet kunnskap mot foreldrenes skjønn og skolenes fysiske miljø.

Og mens kommuneadvokater i Norge saksøker foreldre som ønsker å beskytte sine barn mot unødvendig eksponering, blir vi vitne til at amerikanske foreldre saksøker sine skoler, og i enkelte land begrenses strålingsbelastningen i barnehager og skoler ved lov. Det er ikke usannsynlig at denne trenden fort kan bli situasjonen også i Norge når biologiske virkninger av svake elektromagnetiske frekvenser etter hvert blir mer kjent blant publikum. Da vil norske kommuneadvokater raskt komme i den situasjon at de må forvare sine rektorer mot foreldrenes beskyldninger om å ha forsømt å forholde seg til paragraf 9A-2 i opplæringslova.

Les også

Trådløst i norske skoler, men franske skoler skal skru av

La tvilen komme våre barn til gode

Kan Stavanger kommune ha på sin samvittighet å handle i strid mot fagmyndighetenes åpenbare usikkerhet i denne saken? Ønsker vi ikke heller å bo i en fremtidsrettet og proaktiv kommune?

Biologiske virkningsmekanismer av elektromagnetisk stråling er i dag beskrevet, og tvilen som så tydelig kommer til uttrykk på Strålevernets egne nettsider tilhører for lengst historien. Av en statlig etat må man kunne forvente at EU-kommisjonens vedtatte regler for «the Precaussionary Principle» (føre-var-prinsippet) av 2. februar 2000 respekteres. Og av kommunen ønsker vi at enhver eventuell tvil skal komme våre barn til gode.

Les også

Stavanger kommune anmelder foreldrepar som holdt barnet borte fra skolen i frykt for strålefare


Les også

 1. Etterlyser føre-var-prinsipp for 5G

 2. Smartby-sjefen i Stavanger forberedt på konflikter

Publisert:
 1. Stråling
 2. 5G
 3. Skole og utdanning
 4. Stavanger kommune
 5. Miljø

Mest lest akkurat nå

 1. På papiret var alt i orden. Bak hyttefasaden skjulte det seg underbetaling, falske timelister og livsfarlige arbeidsforhold

 2. Slåsskamp inne i togvogn

 3. Smittevernoverlege: – Kan bli en fin vår og sommer, men ny bølge til høsten

 4. Staten kan ikke betale for alt

 5. Borgli testet banesykling: - Hjelmen knuste momentant

 6. Omsider får denne mannen en gate oppkalt etter seg