• – Vi har i det siste hørt nye toner som gleder. Forsvarssjefen, Haakon Bruun-Hanssen, sin tale i Oslo Militære Samfund i januar var uten tåkeprat, rett på problemene», skriver Seniortanken. NTB Scanpix

Kan ikke kjøpe oss ut av Forsvarets problemer

DEBATT: Forsvaret må gjenopplive operativ planlegging hvor forsvarsgrenene ses samlet, og hvor operativ evne er styrende for alt det som forsvarssjefen skal styre med.