Det er ingen motsetning mellom fisk og olje

DEBATT: Høyre skal ta vare på jobbene langs den norske gullkysten.

Publisert: Publisert:

«Er det noe det norske oljeeventyret har vist oss, så er det at fisk og olje kan leve side om side som to viktige og livskraftige næringer», skriver Aleksander Stokkebø. Foto: Kristian Jacobsen

Debattinnlegg

Aleksander Stokkebø
Stortingsrepr. i finanskomiteen og kommunestyrekandidat i Stavanger (H)

Einar Slettens innlegg 25. mars inneholder flere feil som må korrigeres. Bærekraftig oljeaktivitet i Lofoten-området ville for det første betydd mangfoldige milliarder til fellesskapet og satsing på skole, forskning og klimateknologi. I tillegg snakker vi om hundrevis, ja gjerne også tusenvis av jobber. Jeg har, i motsetning til hva Sletten antyder, ikke fremmet skråsikre påstander. Vi vet ikke størrelsen på eventuelle petroleumsforekomster. Det jeg har sagt noe om, er potensialet i området, som utvilsomt er enormt. Oljedirektoratets beregninger viser at forventet lønnsomhet kan være 480 milliarder, men den kan også være noe mindre eller langt større. En konsekvensutredning vil være en god start for å finne svaret.

Verdens strengeste krav til HMS

Er det noe det norske oljeeventyret har vist oss, så er det at fisk og olje kan leve side om side som to viktige og livskraftige næringer. Sletten er likevel bekymret og forteller seg selv at «alle» de faglige utredningene er enige med ham. Tunge forskermiljø i Havforskningsinstituttet og SINTEF har imidlertid forsket på konsekvensene av et verst tenkelig oljeutslipp, på et verst tenkelig tidspunkt og sted. De konkluderer med at fisken i Lofoten ikke vil være truet. For ordens skyld kan vi legge til at et slikt utslipp aldri har skjedd i Norge. Vi har verdens strengeste krav til HMS.

En bærekraftig sameksistens og tilpasning til dagens næringer, som sjømat og reiseliv, må ligge til grunn. Selv om disse næringene er milevis fra å gi den samme verdiskapningen som norsk olje og gass, er de veldig viktige for både Lofoten og Norge. Høyre er partiet for verdiskaping langs hele kysten, og vi skal sikre gode forhold for reiselivet og markedsadgang til verden for sjømatnæringen.

Dårlig nytt for klimaet

Verden trenger energi og Norge kan bidra. Slettens likegyldighet til hvor energien produseres, er dårlig nytt for klimaet. For det første utkonkurrerer norsk naturgass skitten kullkraft og bygger bro til fornybarsamfunnet. Det betyr lavere utslipp og renere luft i Europa. Norsk olje og gass produseres dessuten med langt lavere utslipp enn i resten av verden, og oljen er av så god kvalitet og tynn at den også har verdens laveste utslipp ved forbrenning. Det er heller ikke slik at olje bare forbrennes. Mye av oljen brukes til produkter som vi i hverdagen er helt avhengige av, enten det er elbilen vi frakter oss i eller de offshore vindmøllene som skal bidra til det grønne skiftet.

Det trenger ikke være noen motsetning mellom fisk, utvinning av norske naturressurser og klima. Høyre skal ta vare på jobbene langs den norske gullkysten!

Publisert: