Norge bør ta kjernekraft på alvor

DEBATT: Kjernekraft er blant de tryggeste, og den reneste kilden til energi. Derfor mener Rogaland Unge Høyre at vi bør legge forholdene til rette for utvikling og drift av kjernekraftverk i Norge.

Kjernekraft er svært arealeffektivt. Et underdepartement av det amerikanske energidepartementet skriver at en trenger 360 ganger så mye areal med vindturbiner for å tilsvare produksjonen til et kjernekraftverk.
  • Arne Høyland Ollestad
    Arbeidsutvalgsmedlem, Rogaland Unge Høyre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kjernekraft er statistisk sett over 40 ganger tryggere enn vannkraft, og over 800 ganger tryggere enn kullkraft, hvis en ser på dødsfall per kWt produsert. Selv ikke de fornybare energikildene slår kjernekraft når det kommer til klimaavtrykk, der kjernekraft er den reneste av alle former for energiproduksjon.

Kjernekraft er svært arealeffektivt. Et underdepartement av det amerikanske energidepartementet skriver at en trenger 360 ganger så mye areal med vindturbiner for å tilsvare produksjonen til et kjernekraftverk. Vindturbiner må også plasseres i områder med mye vind, der infrastrukturen ofte er dårlig. Dette fører til mye nyopprettet infrastruktur som vil være skadelig for nærmiljøet, både på kort og lang sikt.

Risiko ved kjernekraft

Kjernekraft derimot kan plasseres hvor som helst, gjerne ved industriområder med god infrastruktur, og vil heller ikke påvirke nærmiljøet. Utvikling og drift av kjernekraft kan gjøres uten subsidier og vil kunne være konkurransedyktig med andre energikilder. Samtidig ser Rogaland Unge Høyre behov for forskjellige insentiver for å etablere et kompetansemiljø og en industri som kan utvikle og drifte kjernekraft. Dette kan inkludere satsing på forskning, men også gunstige skatteordninger for investeringer og drift av kjernekraftverk.

Skal vi investere i kjernekraft, må vi håndtere risikoen. Moderne kjernekraftverk kan designes og bygges på forskjellige måter. Det Norge bør satse på er design med såkalt passiv kjernefysisk sikkerhet. Dette er system som sørger for at reaktoren skrus av på en sikker måte ved nødstilfeller. De er helt uavhengige av operatører, og de tar ofte i bruk naturens lover. Hadde slike design vært implementert i reaktorer som den i Fukushima, Tsjernobyl og Three Mile Island, ville alle tre ulykkene hatt helt andre utfall.

Videre må vi kunne håndtere risikoen ved lagring av radioaktivt brensel. Begynner Norge med å produsere energi gjennom kjernekraft, vil radioaktivt avfall bli et «problem». Det mange kanskje ikke vet, er at når avfallet blir tatt ut av reaktoren er det brukt rundt 10 prosent av energien i brenselet. Det vil si at det er 90 prosent energi igjen. Store deler av denne energien i avfallet kan resirkuleres og brukes igjen. Det vil være et lite behov for permanent lagring av avfall som ikke kan resirkuleres, noe som kan løses på flere forskjellige måter.

Hvorfor trenger vi kjernekraft?

Verden har enorme utfordringer knyttet til klimaendringer skapt av CO₂ -utslipp. Skal vi lykkes med å bli karbonnøytrale, eller aller helst karbonnegative, må kjernekraft være en viktig del av den fremtidige energimiksen. Skal en bygge ut strømnettet for å møte fremtidige behov, trenger en mye balansekraft. Dette er fordi vind og solkraft ikke produserer strøm til alle tider. Vannkraft er en form for balansekraft, men hvis en ønsker å ta vare på norsk natur, kan en ikke bygge ut nye vannmagasin. Derfor bør vi bygge kjernekraftverk, som er en utrolig energirik balansekraft som ikke krever norsk natur.

Verden trenger energi, og dette mener Rogaland Unge Høyre kan løses blant annet gjennom utbygging av kjernekraft. Skal en kunne gjennomføre det grønne skiftet, må vi produsere mer ren energi. Derfor trenger vi kjernekraft, som er nettopp grønn, arealeffektiv, den er billig, trygg og ren. Vi mener at det viktigste i energipolitikken er å produsere nok energi til å dekke Norges og verdens behov med lavest mulig påvirkning av miljøet, og det er her kjernekraft vil være en viktig bidragsyter.

Publisert: