Bussrutene kuttes på Jæren, de unge får svi mest

DEBATT: Kolumbus vil fra 11. april kutte i flere bussruter på Jæren. Først skal man piskes ut av bilen, for at du skal tvinges over på en buss som ikke går. Hvordan skal folk da komme seg fra A til B?

At flere av bussrutene nå legges ned, er politiske prioriteringer og beslutninger. Hvem er det som bestemmer hvor mye penger Kolumbus får?
  • Margrete Dysjaland
    Gruppeleder Rogaland FrP
  • Kristin Lode
    4. kandidat, Rogaland Frp
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kollektivtilbudet på Jæren er ikke stort å skryte av med manglende togavganger og svært få bussruter. Fremskrittspartiet har alltid stått på barrikaden for at du skal få velge din transportløsning. Vi tror ikke at det finnes et magisk transportmiddel som passer alle. Hverdagen varierer fra person til person, dermed er folk også avhengige av transport som kan tilpasse seg hverdagen, istedenfor at hverdagen skal tilpasses transporttilbudet.

Friheten i førerkortet

At flere av bussrutene nå legges ned, er politiske prioriteringer og beslutninger. Hvem er det som bestemmer hvor mye penger Kolumbus får? Frp står nesten alene om å kjempe for bilens rett på veiene våre. Når kollektivtilbudet er så dårlig at man nærmest må reise på jobb eller skole klokken 06:15 og komme hjem 19:00, er ikke bussen et reelt alternativ engang. Politikere som mener de skal bestemme hvordan du løser hverdagens tidsklemme, håper vi finner noe annet å gjøre etter valget 2023.

I 2022 doblet antall lærlingplasser seg i Rogaland fra 50 til 100. Spesielt for lærlingene er det viktig med førerkort i jobbsammenheng. Både i helsefaglige og byggfaglige yrker, er man avhengige av å ha sertifikatet. Vi har aldri verken sett eller hørt om byggmesteren som tok med «2-4en» på bussen. Dermed må fylket ikke bare legge til rette for yrkesfaglig utdannelse, men også det viktige som hører med – nemlig førerkort.

I Dagsavisen kunne man lese at ventetiden for oppkjøring fort kan bli opptil 16 uker. For flere lærlinger og unge i områder hvor det kollektive ikke strekker til, er oppkjøringsdatoen tidspunktet for frihet, muligheter og selvstendighet. Unges frihet skal ikke settes på vent, og mulighetene må gis fortest mulig.

Altfor lang oppkjøringstid

Rogaland Frp fremmet derfor en interpellasjon i fylkestinget 21 februar. Målet er å kutte ventetiden ved å for eksempel ta en gjennomgang av dagens sensor-myndighet og se på muligheten for at kjøreskoler kan påta seg sensorrollen for oppkjøring. Mye av grunnen til den lange ventetiden er nettopp at Statens vegvesen har monopol på oppkjøring.

Det finnes flere alternativer som vi mener bør ses på, for eksempel egne kjøreskoler som kun har førerprøverollen. Kanskje skal kjøreskole A være sensor for kjøreskole B? Poenget er at man skal ikke vente 3–4 måneder før man får oppkjøring.

Forslaget i interpellasjonen falt mot 25 stemmer, 21 stemte for. Selv om viktige bussruter legges ned, og ventetiden på oppkjøring er lang, er det sørgelig at det ikke er flertall for å satse på de unges frihet, fremtid og muligheter.

Publisert: