La bysyklene være løsningen på problemet med kollektivtransport

DEBATT: Hva med å plassere ut bysykler og sparkesykler i områder som ligger litt utenfor hovedtraseene for bussene?

Med bysykkelstasjoner rundt omkring i områder som knyttes til en hovedfartsåre skaper man fleksibilitet for flere.
  • Bo Jenseg Naversen
    Listekandidat, Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stavanger-regionen har ikke fordelene som i Oslo av at folk bor tett rundt sentrum. Vi bor spredt rundt omkring i ulike bydeler med store avstander, og kun et fåtall av oss bor nært sentrum. For Kolumbus er det en tilnærmet umulig oppgave å skape løsninger som gir fleksible avreisetidspunkter og kort reisetid. Konsekvensen?

Kun 6 prosent av beboere på Nord-Jæren tar kollektivtransport daglig
64 prosent bruker bil til jobb. For en by som skal nå nullutslippsmålet er dette ikke holdbart. Løsningene som har blitt diskutert er mange, og mye av problemet langs hovedfartsårene vil forhåpentligvis bussveien løse. Bussen må tross alt kunne konkurrere mot bilen når det gjelder reisetid og kostnad. Men, hva med alle dem som bor i områder utenfor de nevnte årene? For folk pendler ikke bare fra Stavanger og Sandnes sentrum, ei heller bor samtlige mennesker langs bussveien. Hvordan skal vi klare å best mulig knytte disse områdene på hovedårene?

Mye billigere enn buss

Personlig bor jeg på Friheim, ikke langt fra Revheimsveien hvor både buss nummer 2 og 3 passerer jevnlig. Friheim har per dags dato ikke noe kollektivtilbud utenom en skolebuss om morgenen, noe som medfører at mange tyr til bilen som transportmiddel. Fra Kolumbus sitt ståsted er løsningene som regel kostbare. Hvis man først skal ha en buss som går til området, vil det koste mye penger per passasjer som fraktes. For at tilbudet benyttes må bussen kunne gå oftere enn én gang i timen, ellers tyr man fort til bilen. Og da ender man enten med et tilbud som er for dårlig til at det brukes, eller et godt tilbud som koster for mye per passasjer.

Skal man da bare se forbi slike områder som Friheim når en skal lage planer for kollektivtilbudet i regionen? Jeg mener nei, men at løsningen ikke ligger i egne busser. For bysykler og sparkesykler preger i større grad bybildet vårt enn tidligere. Både private og offentlige løsninger finnes rundt omkring i regionen, noe som gir innbyggere fleksible løsninger som ikke medfører bilbruk. Hvorfor ser ikke Kolumbus og kommunen mer til by- og sparkesykkel som knuteløsninger opp mot hovedfartsårene?

Dette blir vinn-vinn

Hvis en setter en stasjon for bysykler eller sparkesykler på Friheim gir man beboerne det som tidligere var for dyrt, nemlig fleksibilitet. Når bussene fra Revheimsveien går hele tiden kan man sette seg på en bysykkel, parkere den nært bussholdeplassen og spasere bort til første ledige buss. For Kolumbus har man koblet en god del mennesker på eksisterende rutenett til en veldig lav kostnad, og for beboere på Friheim har man tilsvarende kollektivtilbud som alle som bor langs hovedfartsåren.

Gjelder dette bare den lille perlen av en bebyggelse jeg bor i? Aldeles ikke. Med bysykkelstasjoner rundt omkring i områder som knyttes til en hovedfartsåre skaper man fleksibilitet for flere. I tillegg skaper man fleksibiliteten uten å bruke mer ressurser fra Kolumbus, som heller kan brukes på enda bedre tilbud langs hovedårene. Det er vinn for Kolumbus, kommunen, samfunnet og hver enkelt.

Publisert: