Senterpartiet vil både lytte og hjelpe

DEBATT: Aftenbladets kommentator Hilde Øvrebekk skriver om Solamøtet og forholdet mellom næringslivet og regjeringen. Øvrebekks privilegium er at hun og andre kommentatorer kan velge en og en problemstilling.

Det er ingen grunn for å hevde at Rogaland ikke blir lyttet til. Det som er bra for Rogaland, er bra for Norge. Derfor gleder vi oss alltid til å treffe næringslivet enten det er på Solamøtet, eller andre steder. Bildet er fra Solamøtet i 2019.
  • Geir Pollestad
    Stortingsrepresentant Senterpartiet
  • Lisa Marie Ness Klungland
    Stortingsrepresentant (Sp)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Øvrebekk omtaler SR-Banks undersøkelse av tilliten til Rogalandsbenken, og viser til at stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene har et særlig ansvar for de svake tallene. Vi to fra Senterparti-benken har alt tatt det ansvaret og ryddet plass i kalenderen til en Tour de næringsliv i Rogaland. Innen de neste fire ukene skal alle de fem regioner være besøkt, og alle som vil i næringslivet kan komme og si sin mening til oss på åpne møter.

Når en har mulighet til å velge seg en og en problemstilling, da kan det etterlyses mer støtte til fornybar energi en dag. Neste dag kan budskapet være at det være viktig å holde igjen på pengebruken av hensyn til prisvekst og rente. Dagen etter kan kommentatorene være opptatt av at skattetrykket er for høyt. Dagen etter det igjen kan bekymringen være for oljepengebruken. Hver for seg er problemstillingene lette. Problemet til storting og regjering er at vi må håndtere alt samtidig.

Regjeringen har endret loven og skattereglene, slik at selskaper som Lyse kan løfte kraft ut av dag til dag spotmarkedet og over på langsiktige kontrakter. Nå trenger Lyse bare et spark bak fra eierkommunene for å kunne tilby lavere priser.

Ikke uvilje som ligger bak

Da kan vi ikke som sjefen i NHO stå på en scene, på sin egen konferanse, og si: «Dette handler ikke om penger. Det har vi nok av. Dette handler ikke om kompetanse. Det har vi også. Dette koker ned til vilje.» Problemet er at han tar feil. Det handler om penger. Vi må holde igjen pengebruken nettopp av hensyn til både bedriftene og norsk økonomi. Det handler også om kompetanse. For vi mangler nok folk til å gjøre jobbene. Derfor er det ikke bare å pøse inn med penger. Det er ikke uvilje som ligger til grunn for at vi ikke åpner pengekranene og lar oljepengene renne i strie strømmer. Det er faktisk omtanken for næringslivet vårt.

Øvrebekk slår med bred penn fast at «Når vi ikke har en regjering som lytter..» Vi opplever derimot en regjering med store ører og god hørsel: En regjering som har lyttet til oljenæringen, verftene og øvrig leverandørindustri og har sikret at aktiviteten som følge av oljeskattepakken blir gjennomført.
En regjering som har lyttet til matnæringen vår og stilt opp med en jordbruksavtale langt utover det som er vanlig og som sikrer arbeidsplasser både i jordbruket og i næringsmiddelindustrien. En regjering som har lyttet til de lokale sparebankene våre og utsatt økte krav til kapitalkrav. Ta kontakt med din lokale sparebank og spør om det er viktig for dem. Jeg garanterer at svaret er ja.

Vi lytter og hjelper

En regjering som, i motsetning til flertallet i opposisjonen, faktisk kuttet i pumpeprisen på anleggsdieselen. Det betyr en regjering som har lyttet til Risa, Stangeland, Bertelsen og Garpestad, samt de mindre entreprenørene våre.

En regjering som har lyttet til næringslivets ønske om mer stabile strømpriser. Her er det mye som må gjøres, men regjeringen har endret loven og skattereglene, slik at selskaper som Lyse kan løfte kraft ut av dag til dag spotmarkedet og over på langsiktige kontrakter. Nå trenger Lyse bare et spark bak fra eierkommunene for å kunne tilby lavere priser. Det er ikke grunnlag for å hevde at Rogaland ikke blir lyttet til. Det som er bra for Rogaland, er bra for Norge. Derfor gleder vi oss alltid til å treffe næringslivet enten det er på Solamøtet, på bedriftsbesøk eller andre måter.

Når en har mulighet til å velge seg en og en problemstilling, da kan det etterlyses mer støtte til fornybar energi en dag. Neste dag kan budskapet være at det være viktig å holde igjen på pengebruken av hensyn til prisvekst og rente.
Publisert: