Foreldres økte mobilbruk gir urolige og utrygge barn

DEBATT: Små barn kjemper om oppmerksomheten til sine foreldre, og mobilen kan nok dessverre være «synderen».

Publisert: Publisert:

«Barn må bli møtt av voksne som ser, voksne som viser interesse, voksne som responderer, voksne som sier nei, voksne som har rett søkelys, voksne som er til stede i øyeblikket og ikke i andre sine øyeblikk eller oppdateringer», skriver Guro Jakobsen Stranden. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

  • Guro Jakobsen Stranden
    Tananger
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Med erfaring som lærer, spesialpedagog og de siste 13 årene som musikkterapeut har jeg observert stadig flere urolige og utrygge barn med svak relasjonskompetanse.

Hovedsynderen

Min egen teori er at mobilen er «hovedsynderen». Mediene, skoler og barnehager har hatt temaet om barnas økte skjermbruk oppe, men det sies lite om foreldrenes bruk av skjerm. Hvis mobilen blir flittig brukt til fordel for å leke, prate og være sammen med barna, vil all den læringen som er viktig i barnas utvikling, fraværende. Signalene barna sender ut for å oppnå kontakt, blir ikke oppfattet for oppmerksomheten til foreldrene er et annet sted.

For at et barn skal utvikle relasjonelle ferdigheter forutsettes det at barna erfarer positive relasjoner og respons med nære voksne. Dette samspillet vil ha stor betydning for videre utvikling og læring.

Vis barnet at det er viktigst i verden.

Observerer stadig

Relasjonskompetanse er kanskje noe av det viktigste et barn utvikler for å kunne omgås andre på en positiv måte. Å skape venner, samarbeide og etablere nettverk har utgangspunkt i at en har utviklet en god kompetanse på å skape relasjoner. Jeg observerer stadig småbarnsforeldre som har øynene godt plantet mot en lysende skjerm, og som ofte er mer opptatt av oppdateringer til andre istedenfor å være tilstede i sin egen omverden.

Jeg tør å påstå at enkelte barn som vokser opp i dag, får for lite relasjonell oppmerksomhet av sine nærmeste, men heller mer en relasjonell likegyldighet hvor mobilens innhold dessverre blir viktigere enn egne barn. Dette kan medføre at barn med foreldre som ikke er mentalt til stede i hverdagen til sine egne barn, vil føle seg bagatellisert og oversett. Barna blir rett og slett nullstilte av foreldrenes usynliggjøring.

Følelsesaspektet påvirkes

Så ja. Hva kan da eventuelt skje da når disse barna møter andre barn og voksne i barnehage og skole? Barna kan risikere å ikke ha nok erfaringsgrunnlag i hvordan en møter, samhandler og respekterer andre mennesker. Om en voksen møter et barn med likegyldighet eller anerkjennelse vil selvopplevelsen og utvikling av følelsesaspektet til et barn påvirkes.

Barn som utvikler et lavt selvbilde, kan lett føre til at et barn utvikler sosiale og emosjonelle vansker. Dette er barn som ofte er innblandet i konflikter og som får en negativ rolle i det fellesskapet en er en del av.

Foreldre må ta ansvar

Barn må oppleve gode og trygge relasjoner med foreldre som responderer på deres lek og atferd for at de skal utvikle seg positivt. Vår mentale helse påvirkes også tydelig av relasjoner en har blitt møtt med i oppveksten. Barn og unge sliter mer med psykiske helseplager nå enn tidligere. Foreldre må ta et større ansvar for å skape god tilknytning og et godt samspill til sine barn. En bør derfor bruke mer tid sammen med barna uten andre forstyrrelser. Barn skal føle at de blir tatt på alvor i alle situasjoner, og at de blir sett og respektert for den de er.

Det sies at barn blir til i møte med sine omgivelser. Og det tror jeg så absolutt. Barn må bli møtt av voksne som ser, voksne som viser interesse, voksne som responderer, voksne som sier nei, voksne som har rett søkelys, voksne som er til stede i øyeblikket og ikke i andre sine øyeblikk eller oppdateringer. Vis barnet at det er viktigst i verden. Først da kan vi få trygge positive barn som med opplevd erfaring selv kan skape gode relasjoner til andre. Det er viktig å være mentalt tilstede og hjelpe barn med å regulere følelser, løse konflikter og ikke minst: Skape gode øyeblikk som blir viktige for fremtiden.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Fjernet ulovlig garasje, men Atle har likevel fått 40.000 kroner i tvangsmulkt

  2. – Hvis jeg ikke engasjerer meg nå, og naustet på Sør-Bokn blir revet, kommer det til å irritere meg resten av livet

  3. Gratis skolefrokost fører til at færre kjøper halvt horn med piffi

  4. Avslo det beste tilbudet hun hadde sett på grunn av treneren

  5. Sameie i Sandnes tilkjent nær 6 millioner etter mangler ved boligprosjekt

  6. «Stavangermannen som formet det sosialdemokratiske Norge»