• «Det er vondt å bli utsatt for tvang når du er syk og sårbar. Det blir enda vondere om de som bruker tvang, er de samme som skal hjelpe deg til å bli frisk», skriver helseminister Bent Høie (H). Lars Idar Waage

Helseminister Bent Høie: Jeg lytter heller til pasientene

PSYKIATRI: Professor Tor Ketil Larsen mener han vet hva som er til pasientenes beste. Jeg lytter heller til pasientene og fagfolkene som taler på vegne av dem.