• – I Norge har vi gode erfaringer med forsvarskommisjoner. Kanskje kan tiden være inne for en nordisk forsvarskommisjon, som drøfter gjennom hele sakskomplekset på en lidenskapsløs måte og fremmer mulige veier videre innen en Nato/EU-ramme, skriver Seniortanken. Ntb Scanpix

Er tiden moden for en nordisk forsvarskommisjon?

DEBATT: Et tettere nordisk sikkerhets- og forsvarssamarbeid kan heve terskelen for bruk av militærmakt i nord.