• «Petroleumsskatteloven er et veldig godt virkemiddel i forhold til en ønsket samfunnsutvikling. Vi bør derfor ta lærdom av denne suksessen og innføre slike ordninger for fornybarnæringene», skriver Erlend Kristensen. Shutterstock, illustrasjonsbilde

Petroleumsskatteloven bør endres

DEBATT: Det er lite sannsynlig at det som var en god investering tidligere, er en like god investering i fremtiden!