• – Vi er bekymret for at denne debatten om aktiv dødshjelp ofte preges av fordommer og anekdotiske argumenter, skriver Anne Nijdam Svindland og Katarina Bjørsvik. Shutterstock

«Vi trenger mer fakta på bordet»

DEBATT: Grønn Ungdom mener det er moralsk riktig å si ja til mer kunnskap om hvordan vi best kan ivareta våre medmennesker når de er på sitt mest sårbare.