«Vi trenger mer fakta på bordet»

DEBATT: Grønn Ungdom mener det er moralsk riktig å si ja til mer kunnskap om hvordan vi best kan ivareta våre medmennesker når de er på sitt mest sårbare.

– Vi er bekymret for at denne debatten om aktiv dødshjelp ofte preges av fordommer og anekdotiske argumenter, skriver Anne Nijdam Svindland og Katarina Bjørsvik.
  • Anne Nijdam Svindland
    Leder i Grønn Ungdom Rogland
  • Katarina Bjørsvik
    Fylkessekretær i Grønn Ungdom Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Onsdag 6. desember uttrykker nestleder i KrFU, Olaus Trygve Bjuland, sterk motstand til Grønn Ungdoms forslag om å utrede aktiv dødshjelp i Norge. Bjuland hevder en utredning er unødvendig og truer norske verdier.

Debatten preges av fordommer

Grønn Ungdom vil ha mer kunnskap om aktiv dødshjelp. Det betyr ikke at vi er skråsikre på at det er riktig å legalisere aktivt dødshjelp, men vi er bekymret for at denne debatten ofte preges av fordommer og anekdotiske argumenter. For å få en saklig og kunnskapsbasert debatt, trenger vi mer fakta på bordet.

En eventuell legalisering av aktiv dødshjelp betyr ikke at vi skal slutte å satse på bedre omsorg og lindrende behandling i livets sluttfase.

Bjuland hevder at aktiv dødshjelp «er en permanent løsning på et midlertidig problem». Han referer deretter til «sårbare medmennesker som er i livets siste fase». Ut ifra dette virker det som at KrFU har feiltolket Grønn Ungdoms meninger bak vedtaket.

Grunnen til at vi vil vurdere aktiv dødshjelp, er nettopp av hensynet til sårbare mennesker. For enkelte dødssyke mennesker med uhelbredelige smerter er det ikke snakk om noe «midlertidig problem». Vi mener det er en politisk oppgave å legge til rette for at alle kan få en verdig slutt på livet. En utredning vil kunne gi oss forslag til modeller for hvordan aktiv dødshjelp i Norge skal se ut i praksis, og hvordan man eventuelt kan unngå utilbørlig press fra omgivelsene. Det kan imidlertid gi oss like gode grunner til at det ikke bør legaliseres.

Les også

Grønn naivitet om aktiv dødshjelp

Les også

Ja til utredning av legeassistert selvmord

Les også

Nedlatende om aktiv dødshjelp

I sitt innlegg referer Bjuland til en undersøkelse, som han hevder sier at «frykten for å dø alene er den hyppigste grunnen til at folk velger å ta sitt eget liv». Denne påstanden er feil. Det er ingen land som tillater aktiv dødshjelp til mennesker som kun «er redde for å dø alene». Disse menneskene skal selvsagt bli tilbudt hjelp og omsorg, ikke dødshjelp.

En eventuell legalisering av aktiv dødshjelp betyr ikke at vi skal slutte å satse på bedre omsorg og lindrende behandling i livets sluttfase. Det er unyansert av KrFU og late som at dette er enten eller. En eventuell legalisering handler om å gi et tilbud til de som lider en unødvendig smertefull død, hvor ikke omsorg og smertelindring lenger fungerer.

Bringe oss et skritt videre

Aktiv dødshjelp er et krevende tema, derfor trenger vi en utredning. Utredningen må nødvendigvis balansere mellom hensynet til enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv, og hensynet til å beskytte enkeltmennesker og familier fra utilbørlig press. Grønn Ungdom mener det er moralsk riktig å si ja til mer kunnskap om hvordan vi best kan ivareta våre medmennesker når de er på sitt mest sårbare. Uansett om utredningen konkluderer med ja eller nei til aktiv dødshjelp, vil den bringe oss ett skritt videre.

Publisert: