• «Arbeidslivet må aktivt motvirke tendensen til å ta gravide av A-laget og tendensen til å kommunisere tvetydig om kjønnslikestilling», skriver Ingerid Bø. NTB Scanpix

Likestilling: Staten og familien ikke tilstrekkelig – arbeidslivet må også være tydelig med

KRONIKK: Når arbeidsplassen tar konkrete grep for å fremme likestilling og tilrettelegging for gravide på arbeidsplassen, gir det resultater.