• – Naturvernforbundet er altfor kategoriske og pessimistiske når det gjelder hva en kan gjøre, og faktisk gjør, for å løse miljøutfordringene i havbruk, skriver Bård Misund. Illustrasjonsbilde, Scanpix

Ønsker Naturvernforbundet å avvikle næringen?

DEBATT: Politikerne i nye Stavanger står overfor et veivalg. Skal de satse på en styrt avvikling av havbruk slik som Naturvernforbundet foreslår. Eller skal de prøve å legge til rette for utvikling av teknologi som sikrer bærekraftig vekst?