Vi vil beholde fastlegen

DEBATT: Vi er enige om at fastlegeordningen må forbedres og rustes for fremtiden. Fordi den beste legen er den faste legen.

«Vi må vurdere å kutte ned på fastlegenes oppgaver. Derfor har jeg gitt Helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge hvilke arbeidsoppgaver fastlegene bruker tid på», skriver Bent Høie.
  • Bent Høie
    Helse- og omsorgsminister, H
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Når du bekymrer deg for smertene i ryggen eller minstemanns feber, betyr det mye å komme til en lege som kjenner både deg og minsten. Når du har kroniske lidelser og helseplager som ikke går over, er det godt å slippe å fortelle sykehistorien sin igjen og igjen til stadig nye leger.

Noen hevder at fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen. Det stemmer ikke.

Jeg tar det på alvor

Aftenbladet peker 5. september på at mange kommuner strever med å rekruttere fastleger. Avisen forventer at jeg tar det på alvor. Det gjør jeg i høyeste grad.

Noen hevder at fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen. Det stemmer ikke. Vi har god legedekning med færre innbyggere per fastlege enn mange andre land. Siden 2013 har det kommet om lag 330 nye fastleger inn i ordningen. Det er om lag 160 flere leger enn det var behov for ut fra befolkningsveksten.

Les også

Fastleger i opprør

Bekymringsfullt

Men det er bekymringsfullt at kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og dermed sliter med å gi innbyggerne helsetjenestene de trenger. Det er bekymringsfullt at fastleger forteller at oppgavene blir så mange at helt alminnelige arbeidsdager strekker seg til langt på kveld. Det er bekymringsfullt at fastlegene stadig blir eldre og at de yngre legene styrer unna fastlegepraksisene fordi de vil prioritere familie og fritid.

Noen mener flere fastleger er løsningen. Jeg mener det bare er en del av svaret. Flere fastlegehjemler vil jo ikke gjøre det lettere å rekruttere leger for kommuner som allerede sliter med å rekruttere. Jeg mener det derfor er viktig med også andre grep.

Vi må vurdere å kutte ned på fastlegenes oppgaver. Derfor har jeg gitt Helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge hvilke arbeidsoppgaver fastlegene bruker tid på. Kartleggingen skal vi bruke til å diskutere hva legene skal prioritere og hva de ikke skal prioritere.

Trygger for yngre leger

Vi må gjøre det tryggere for unge leger å bli fastleger. Derfor har vi gitt økonomisk støtte til et pilotprosjekt på Vestlandet der unge leger får tilbud om fastlegestillinger med fast lønn, mens de spesialiserer seg i allmennmedisin. Det gir trygghet under utdanningen og i oppstarten av jobben som fastlege.

Vi må sørge for mer helhetlige helse- og omsorgstjenester i kommunen. Derfor tar vi initiativ til mer teamarbeid og mer samarbeid. Det vil ikke bare være et gode for pasientene i form av mer helhetlige helsetjenester i kommunene. Det vil også være et gode for dem som arbeider der – ikke minst fastlegene.

Vi må heve kompetansen i kommunene. Derfor sørger vi for flere fagfolk og mer kompetanse.

Mange fastleger har liten kontakt med sine oppdragsgivere i kommunene. Derfor utfordrer og oppfordrer vi kommunene til å knytte fastlegene tettere til seg og til resten av helse- og omsorgstjenesten. Derfor starter vi nå forsøk med primærhelseteam, der fastleger skal arbeide sammen med sykepleiere og helsesekretærer. Sykepleierne vil kunne avlaste med oppfølging av pasienter med langvarige helseplager.

Kompetanseheving

Vi må heve kompetansen i kommunene. Derfor sørger vi for flere fagfolk og mer kompetanse. Jo færre fagfolk det er i kommunene – jo flere oppgaver faller på fastlegene. Vi har sørget for nær 300 nye psykologer ute i kommunene, og vi har styrket skolehelsetjenesten og helsestasjonene med mer en milliard kroner. I tillegg er vi i gang med et storstilt kompetanseløft i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som innebærer at mange får tilbud om utdanning og videreutdanning. Det er ikke bare fastlegeordningen som må rustes for fremtiden. Det må hele helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Vi skal nå evaluere fastlegeordningen. Jeg har dialog med Legeforeningen og KS om hvordan vi skal gjøre dette på en god måte. Vi vil også ha dialog om hva som må gjøres på kort sikt, mens evalueringen pågår.

Publisert: