Ingen tvinger noen til å gå i Pride-tog, så hvorfor bruke ordet totalitært?

DEBATT: Prest Stig F. Syvertsen lurer på om alle må gå i Pride-tog? Ingen tvinger ham til å markere Pride, men han skal vite han er hjertelig velkommen. Men Pride er ikke totalitært.

På samme måte som vi alle støtter opp om politiske partier uten å være enige i alt, på samme måte er det fullt mulig å delta i Pride uten å være enig i alt.
  • Øivind Holtedahl
    Sokneprest, Domkirken og St. Petri
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

FRI er en demokratisk organisasjon som arbeider for å fremme sine meninger på legitime måter, på linje med en lang rekke andre organisasjoner. Dette er en kvalitet ved det norske samfunnet. I Norge er vi heldige å ha et stort rom for menings- og ytringsfrihet, noe som Syvertsens leserbrev selv er et eksempel på. Til dette hører også andres rett til å si seg uenig med ham eller til å arbeide for sine synspunkter. Så lenge ingen tvinger Stig F. Syvertsen til å gå i Pride-parade og så lenge han får lov å ha og ytre sine meninger, er det vanskelig å se hvordan dette kan være totalitært.

I St. Petri kirke arrangerer vi tradisjon tro Regnbuemesse onsdag 31. august for å vise tydelig at Guds kjærlighet gjelder alle mennesker. Det er lov å være både enig og uenig med FRI sine synspunkter. Syvertsen stiller spørsmål ved om det er mulig å delta i Pride uten å måtte si ja til alt det FRI står for. Svaret er et rungende ja!

Trenger ikke være enig i alt

På samme måte som vi alle støtter opp om politiske partier uten å være enige i alt, på samme måte som vi er med i organisasjoner og sammenhenger der vi ikke er enige i ett og alt, på samme måte er det fullt mulig å delta i Pride uten å være enig i alt. I kirken samarbeider vi med en lang rekke organisasjoner og lag, uten at det betyr at vi nødvendigvis har identiske program og meninger som disse. Vi er takknemlige for det gode samarbeidet med Skeivå Rogaland Pride.

Syvertsen forteller om sine erfaringer fra dialogarbeidet og etterlyser andre arenaer for dialog enn for eksempel Regnbuemesse og Pride-parade. Fra erfaringene med dialog vet vi også at sann dialog må foregå mellom likeverdige parter. Hvis maktforholdet mellom de som møtes er i ubalanse, kan dialogen fort oppleves som et overgrep.

Sympati ikke nok

Som mannlige, hvit, heterofil prest er det fort å glemme at man dermed representerer en gruppe som gjennom årene gjennom holdninger og omtale av homofili og homofile har påført mange mennesker stor skade og smerte.

I mange land forfølges eller drepes mennesker bare fordi de elsker en av samme kjønn. Religion og teologi utgjør som oftest en del av bakgrunnen for dette. Hvis vi ikke anerkjenner dette som et utgangspunkt, blir den dialogen som Syvertsen etterlyser i ubalanse allerede fra starten av.

Det er dessverre ikke nok med sympati i møte med forfølgelse, terror, vold og død. For å få til den dialogen som Stig F. Syvertsen etterlyser, må det først til en tydeligere erkjennelse av hva kirkens forkynnelse har skapt av sår og lidelse hos skeive og hvor krevende det fremdeles kan være å komme ut som skeiv.

Fra erfaringene med dialog vet vi også at sann dialog må foregå mellom likeverdige parter. Hvis maktforholdet mellom de som møtes er i ubalanse, kan dialogen fort oppleves som et overgrep.
Publisert: