Regjeringen vil gjøre SFO-tilbudet bedre

DEBATT: I et innlegg etterlyser SFO-ledere i Stavanger mer oppmerksomhet rundt kvalitet i tilbudet. Det er jeg helt enig i. Regjeringens ambisjon er ikke bare å gjøre SFO billigere, men også øke kvaliteten på tilbudet.

En satsing på gratis SFO henger tett sammen med vår satsing på et SFO-tilbud med høyere kvalitet. Bildet er fra Jåtten skole i Stavanger.
  • Tonje Brenna (Ap)
    Kunnskapsminister
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fra 1. august får alle førsteklassinger over hele landet mulighet til å delta i SFO, uavhengig av foreldrenes lommebok. Vi har prioritert gratis SFO for å utjevne sosiale forskjeller og bygge en sterkere fellesskole for alle. I SFO kan barna lære gjennom lek, vennskap og fritidsaktiviteter. Derfor er det viktig at prislappen på SFO ikke hindrer barn fra å delta.

I Stavanger kommune sikret Arbeiderpartiet og det politiske flertallet gratis SFO for førsteklassingene allerede for to år siden. Dette har ført til at mange flere barn nå går på SFO. Vi vet at kvaliteten varierer. Når SFO på første trinn nå blir gratis, betyr det at SFO får en tryggere og mer langsiktig finansiering, noe som kan bidra til økt kvalitet.

En nasjonal rammeplan for SFO kom i fjor høst, og er et viktig steg i arbeidet med å gi et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet. Samtidig er det viktig for oss at kommunene har gode muligheter til å gjøre egne, lokale prioriteringer som for eksempel tilbud om friluftsliv, mat eller samarbeid med lokale organisasjoner.

Planer er viktige, men ikke tilstrekkelig. Ansatte må også få utvikle kompetansen sin, bli sett og bli satset på. Derfor har regjeringen i år bevilget 10 millioner kroner til å utvikle ulike kompetansetilbud for SFO-ansatte. Vi vet at mange ansatte i SFO ønsker å få mer kompetanse. I vår var jeg på besøk på SFO ved Jåtten skole i Stavanger. Det var spennende å høre om hvordan de har satset på å heve kompetansen til de ansatte og kvaliteten på SFO-tilbudet. I løpet av de 10 siste årene har Jåtten skole fått utdannet alle ansatte med enten 3-årig universitets- og høyskoleutdanning eller fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. At de har lykkes så godt, henger også sammen med at de systematisk har jobbet med å tilby heltidsstillinger til de ansatte.

Jeg synes også det er positivt at Universitetet i Stavanger har tatt initiativ til å utvikle Norges første nasjonale bachelor for SFO-ansatte. Et godt SFO-tilbud av høy kvalitet er viktig for regjeringen. Barna skal glede seg til å gå på SFO. En satsing på gratis SFO henger tett sammen med vår satsing på et SFO-tilbud med høyere kvalitet.

Publisert: