Kabelavtalene må reforhandles!

DEBATT: Høye og uforutsig­bare kraft­priser er i ferd med å under­grave leve–betingelsene for industri, nærings­liv og befolkning, og truer det grønne skiftet i Norge.

Daværende statsminister Erna Solberg, Hilde Tonne, konsernsjef i Statnett, og daværende olje- og energiminister Tina Bru under åpningen av NordLink til Tyskland 27. mai 2021.
  • Sverre Sivertsen
    Rådgiver, Motvind Norge
  • Jan Emblemsvåg
    Livsløpsanalytiker, NTNU Ålesund
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er på tide at politikerne overvinner sin berøringsangst overfor inngåtte strømavtaler når det viser seg at avtalene er ugunstige for landet. Vi er enig med miljø- og klimaminister Espen Barth Eide om at denne situasjonen ikke kan trylles vekk. Men i motsetning til statsråden mener vi at den kan løses hvis regjeringen snur i energipolitikken.

Kabelavtalen med Storbritannia har en oppsigelsesfrist på ett år. Avtalene med EU er ikke hugget i stein og må kunne revideres slik at den følger EUs eget prinsipp om at avtaler skal være balanserte (resiprositetsprinsippet). Kablene er blitt rene eksportkabler og tømmer Sør-Norge for kraft.

Energieffektivisering

Samtidig er det på tide at regjeringen går fra ord til handling når det gjelder å utløse det enorme potensialet som ligger i energieffektivisering i bygninger og industri, sannsynligvis over 30 TWh innen 2040. Likedan haster det med komme i gang med oppgraderingen av eksisterende vannkraftanlegg.

Hvis regjeringen lykkes her, er den langt på vei i mål med å dekke behovet for framtidig kraft, uten at vi trenger å bygge ut mer vindkraft på land.

Statnett gjentar stadig at de to nye kablene bare vil bety en prisøkning på 2–3 øre per kWh for norske kunder. Det var også budskapet i 2014, da beslutningen om å bygge kablene ble tatt. Siden har Norge gitt fra seg alle virkemidler for å regulere strømflyten i kablene gjennom tilslutningen til Acer og EUs tredje energimarkedspakke.

Strømsituasjonen i Europa

Kablene inngår i to større energisystemer. NordLink skal knyttes til SüdLink, som blir den nye motorveien for kraft gjennom Tyskland til Bayern som skal stå ferdig i 2025. Dermed kan norsk kraft fra Sira-Kvina finne veien helt til Sør-Tyskland. Tyske myndigheter håper at kabelen kan dekke strømforsyningen til mer enn tre millioner tyske husholdninger.

North Sea Link knyttes til det engelske nettet med en opsjon om at den også kan inngå i et eventuelt framtidig nett for innfasing av norsk offshore vindkraft. Kablene skal samlet kunne utveksle om lag 25 TWh i året.

På få år har strømforsyningen i Tyskland endret seg radikalt gjennom nedbyggingen av kjernekraften. En voldsom utbygging av vind- og solkraft har ført til at andelen variabel kraft nå nærmer seg 40 prosent og truer stabiliteten i kraftforsyningen. Landet har måttet gjøre seg stadig mer avhengig av kullkraft og gasskraft og import fra naboland. Den fast/regulerbare krafta er kommet i en økonomisk og har derfor steget kraftig i pris den tiden den kobles inn.

På grunn av høye priser på CO₂-utslipp, kull og gass, begrensninger i importen og manglende produksjon fra vindkraft, er strømprisene i Tyskland sendt til himmels. Landet har nå de høyeste prisene i Europa og blant de høyeste i verden. Da Tyskland innledet sitt grønne skifte, die Energiewende, for mer enn tjue år siden, sa miljøvernminister Jürgen Trittin at omleggingen ikke skulle koste forbrukerne mer enn en euro i måneden. Det er omtrent som lovnadene fra Statnett og NVE.

Systemfeilen i den tyske kraftforsyningen koster landet dyrt, og kan ikke rettes opp i en fei. Den tyske riksrevisjonen sier at die Energiewende er blitt trussel mot tysk økonomi, industri og befolkning.

Også Storbritannia står i tilsvarende situasjon fordi aldrende kjernekraft er blitt mer upålitelig og skal fases ut de nærmeste årene. Også der ligger prisene på et høyt europeisk nivå av samme grunner som i Tyskland.

Les også

Hilde Øvrebekk: «Gassen alle glemte»

Norge får svi

Sør-Norge får nå smake prisvirkningene av ubalansen i tysk og britisk kraftproduksjon fordi vi har koblet oss så tett opp til deres strømsystemer. Siden minst 70 prosent av kapasiteten i kablene til enhver tid skal stilles til disposisjon for utveksling, får den tilnærmet kontinentale eller britiske priser i retur.

Vi tror ikke at den tette markedskoblingen til slike ustabile markeder bare vil påvirke norske kraftpriser marginalt og være midlertidig, slik Statnett og NVE hevder. Derimot må vi gå ut fra at situasjonen vi nå ser, vil gjenta seg i årene framover.

Derfor må kabelavtalene reforhandles. I tillegg må forslaget om en maksimalpris på strøm til alminnelig forsyning, utredes.

Kombinasjonen av begge tiltakene vil bidra til å tøyle markedet og sikre konkurransekraften til industrien og næringslivet, og forbrukerne får forutsigbare priser.

Både regjeringen og den nye energikommisjonen har åpenbart mye å ta fatt i.

Publisert: