Hvem skal ta ansvar for ekstra sårbare i risiko­gruppene – må vi gjøre det selv?

KRONIKK: Det er håpløst at folk i risiko­grupper må gå inn i rollen som advokat for eget liv og egen helse midt i en pågående pandemi.

Noen i risikogrupper for alvorlig kroronasykdom har ikke beskyttelse av vaksinene. De av dem som jobber i helsevesenet, blir skjermet – mens ansatte i barnehager og skoler kan få beskjed av legen om å gå på jobb som vanlig.

Debattinnlegg

 • Torild Hjelmervik Torgersen
  Torild Hjelmervik Torgersen
  Lærer, ektefelle og kreftpasient
Publisert: Publisert:

Jeg er utdannet lærer og har jobbet med barn og ungdom i mer enn 14 år. Gjennom pandemi og nedstenging av samfunnet har jeg sett hvor ødeleggende dette har vært for barn og ungdom, da mange av de naturlige sosiale arenaene falt bort. Jeg er positiv til gjenåpningen av samfunnet, og mener det er nødvendig både i et økonomisk og sosialt perspektiv.

Men som pasient i en risikogruppe er jeg veldig lite imponert over den oppfølging, kommunikasjon og generelle råd vi i denne gruppen har fått underveis i pandemien, spesielt etter gjenåpningen. Jeg stiller også store spørsmålstegn ved hvilken informasjon fastleger og helsepersonell rundt om i landet får knyttet til beskyttelse av de sårbare gruppene.

Les også

Audhild Skoglund: «Høyrisiko-gruppene: Når vaksinen ikke virker…»

Gå på jobb!

Jeg har en kronisk hematologisk kreftsykdom. Altså tilhører jeg gruppen med høyest risiko forbundet med covid-19. Jeg har heller ingen påvist effekt av vaksine. Dette vet jeg fordi jeg på eget initiativ måtte oppsøke fastlegen og be om en antistofftest, da det dukket opp saker i mediene som belyste at ikke alle har like god vaksineeffekt.

Etter en uke fikk jeg svar i innboksen om at det ikke var påvist antistoffer i blodet mitt. Jeg ble ikke kontaktet av egen lege med noen ytterligere informasjon, og jeg sendte derfor en e-post for å forsikre meg om at jeg tolket svarene på testen riktig. I tillegg hadde jeg flere spørsmål om hvordan jeg skulle forholde meg til denne informasjonen med tanke på jobben min som lærer, midt i den pågående gjenåpningen av samfunnet.

Tilbakemeldingen var i korte trekk følgende:

 • Du kan ha vaksineeffekt selv om ingen antistoffer er påvist.
 • Etter hvert som vaksinegraden øker, utgjør nok ikke dette noen større risiko for deg.
 • Gå på jobb som vanlig.

Opplevelsen jeg satt igjen med som pasient var at dette er utydelige svar. Går man inn på FHIs egne sider for råd til pasienter i risikogruppen er opplevelsen den samme.

Gå ikke på jobb!

Jeg klarte ikke å slå meg til ro med svarene jeg fikk, og kontaktet etter hvert min lege på hematologisk avdeling på sykehuset. Svaret jeg fikk der var krystallklart: Du skal ikke være i kontakt med elever, eller oppholde deg på steder hvor god avstand ikke kan overholdes. Du må leve mer skjermet enn øvrig befolkning og isolere deg når smittetrykket tilsier det.

Legen min ved SUS var tydelig på at han ikke legger FHI sine anbefalinger til grunn, men støtter seg til en studie gjennomført i USA på nettopp min pasientgruppe.

Jeg fikk også en legeerklæring som sier at jeg skal ha en tredje dose med koronavaksine. Dette er det heller ingen automatikk i. Jeg faller nemlig ikke naturlig inn i gruppen som har krav på dette, for jeg er ikke over 65 år eller går på immundempende medisiner. Dermed må jeg selv be om en tredje dose.

Det som må til

Når sykemeldingsperioden min nå går ut, gruer jeg meg til å gå til fastlegen for å be om at sykemeldingen opprettholdes, for han allerede har gitt uttrykk for at han synes jeg burde være i jobb.

Det er ikke fastlegen eller øvrig helsepersonell jeg er kritisk til. De agerer bare på info og råd gitt av FHI og øvrige myndigheter. Det jeg reagerer på er at pasienter i risikogruppen må gå inn i rollen som advokat for eget liv og egen helse. Det skal ikke være opp til enkeltindividet å etterspørre det som må kunne betegnes som nødvendig oppfølging og behandling.

I samme stund som myndighetene bestemmer seg for å åpne samfunnet igjen og gi viruset frie tøyler, må det være på plass et system som sikrer de sårbare gruppene:

 • Det må være rutine å sjekke risikogruppene for vaksinerespons.
 • Det må være en automatikk i at mennesker i denne gruppen sykemeldes dersom de har en jobb der de ikke kan skjermes fra andre.

I dag finnes det kun en veileder for ansatte i helse og omsorg med tydelige anbefalinger om at de som er å anse i risikogrupper eller som er gravide, skal skjermes for pasientkontakt.

Men hva med ansatte i barnehager, skoler og øvrige institusjoner?

Det må også være klare råd til familiemedlemmer i samme husstand om hvordan de kan unngå å bringe smitte med seg hjem. Selv har jeg en mann som også jobber som lærer i barneskolen. Det hjelper altså lite at jeg er sykemeldt dersom han tar med seg smitten hjem fra jobb.

Les også

Smitte ved 29 barne- og ung­doms­skoler i Stavanger og Sandnes

Vondt å måtte sto «skolerett»

Å være syk er en belastning i seg selv. Jeg ønsker mer enn noe annet at jeg som 38-åring skal kunne være med og trekke lasset, dra på jobb, gjøre en forskjell for barn og unge, tjene penger og betale skatt som alle andre. Det gjør vondt å måtte stå «skolerett» for helsepersonell og forklare hvorfor jeg ønsker en antistofftest og hvorfor jeg mener at jeg ikke kan jobbe. Dette utgjør utvilsomt en stor ekstrabelastning som min gruppe burde vært spart for.

Jeg opplever at en mindre gruppe av befolkningen er ofret til fordel for gjenåpningen, og jeg håper at helsemyndigheter tar innspillene med seg i det videre arbeidet med retningslinjer for koronapandemien.

Vi blir, som kjent, ikke kvitt covid-19 med det første. Koronasmitten i samfunnet er nok en gang økende, ikke bare for den uvaksinerte delen av befolkningen, men også blant fullvaksinerte. Det haster derfor med å få ut god og pålitelig informasjon til alle i ulike risikogrupper.

Les også

 1. Stavanger vil vite hvem som sier nei til koronavaksine

 2. Rekordhøyt sykefravær på SUS

 3. Kombinert vaksine mot influensa og covid under utvikling

 4. Professor antar at korona­viruset på sikt kan bli styrt av skole­feriene

Publisert:

Siste om koronaviruset

 1. Studie: Koronavaksinen reddet 20 millioner liv

 2. Koronapillen kommer snart til Norge

 3. Vi må aldri igjen stenge ned reiselivet

 4. Kraftig nedgang i nye sykmeldte med koronarelaterte diagnoser

 5. Jonas og Erna har systematisk sviktet barn og unge i pandemien – både demokratisk og psykologisk

 6. Skulle du en gang i frem­tiden trenge bevis på at du har vært korona­syk? Da kan du få prob­lemer

 1. Siste om koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Gjenåpningen
 4. Lærere
 5. Skole