Skremmende foreslåtte kutt i Skipper-Worse-sentrene

DEBATT: Å opprettholde dagens tilskudd til Skipper Worse-sentrene er en rimelig måte å spare kommunen for langt større utgifter til eldreomsorg!

«Kommunaldirektøren har foreslått å kutte tilskuddet til eldresenterdrift på Ledaal, Madla og Tasta, samt til middagsdistribusjonen, med til sammen 445.000 kr, og treningstilbudet AKTIV med kr 85.000», skriver brukere av Skipper Worse.
Publisert: Publisert:
  • Innlegget er skrevet av: Olav T. Laake, Arne Larsen-Fløisvig, Lars Waage, Lilly Marie Larssen, Judith Egeland, Jan Hoem, J.K. Lea, Anne K. Solberg, Laila Prytz-Olsen, Brit O. Kolstad + ektefelle, Leif Ween, Åse Ween, Ove Olsen, Odd Arild Jensen, Helge Hagen, Inge Eide, Brit Sønneland, Anne F. Skandsen, Berit Jensen, Bjørg Hagen, Bjørn Thorsen, Sissel Aarnes og Odd I Aarnes på vegne av nåværende og kommende gjester på Skipper Worse-sentrene.
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Minst 1000 seniorer i alderen ca. 65 til 95 år bruker Skipper Worse-sentrene hver uke. De trener, går tur, prater sammen i kafeene, snekrer, strikker, deltar i samtalegrupper, bridge, sjakk og quiz, synger i kor, går på kurs, foredrag og kåserier. Vi betaler medlemsavgift for treningen og også for å delta i aktivitetsgruppene.

Ellers er SW-sentrene for hvem som helst, og man trenger ikke være medlem for å komme. For mange av oss vel 1000 er det på Skipper Worse-sentrene vi lever våre sosiale liv og treffer nye og gamle venner. Uten Skipper Worse ville alternativet vært et stadig mer ensomt og tilbaketrukket liv etter hvert som alderen krever sitt. Og det igjen er det forsket mye på. En eldre person med dårlig nettverk og lite impulser, vil raskere trenge hjelp fra det offentlige, og risikoen for å utvikle en demenssykdom øker betraktelig.

Kommunaldirektøren har foreslått å kutte tilskuddet til eldresenterdrift på Ledaal, Madla og Tasta, samt til middagsdistribusjonen, med til sammen 445.000 kr, og treningstilbudet AKTIV med kr 85.000. AKTIV har 800 medlemmer som trener flere ganger i uka. Vi som deltar på trening, holder oss, med andre ord, helt på egen hånd, fysisk aktive og bedre rustet til å takle alderdommen.

For mange av oss vel 1000 er det på Skipper Worse-sentrene vi lever våre sosiale liv og treffer nye og gamle venner.

Komplett uforståelig

Det er komplett uforståelig og ganske skremmende at kommunaldirektøren foreslår så drastiske kutt. Det går imot hele Leve hele livet-modellen. Og går dette gjennom, vil det få dramatiske følger for Skipper Worse og tilbudene der.

Det vil føre til et dårligere tilbud for en stor gruppe seniorer. Manglende tilbud vil igjen kunne framskynde aldring og det en vil unngå – nemlig ensomhet og isolasjon og dermed svekket helse og økt risiko for demenssykdom. Regnestykket er enkelt – å opprettholde dagens tilskudd til Skipper Worse-sentrene er en rimelig måte å spare kommunen for langt større utgifter til eldreomsorg!

Mister ukentlig tilbud

70 prosent av alle som havner på sykehjem er underernærte. Skipper Worse har i over 40 år hatt en avtale med kommunen om å levere middag hjem på døren til byens eldste og sykeste hjemmeboende. Men de har lenge signalisert at de ikke kan forsvare å drifte «middag på døren»-tilbudet til byens eldste og svakeste hjemmeboende dersom tilskuddet år etter år kuttes. Med forslaget om et kutt på 78.000,- fra dagens 578.000 til 500.000 i 2022, samtidig som prisene på råvarer, transport, strøm, m.m. øker, er dessverre smertegrensen nådd. Er det det noen ønsker? Det betyr i så fall at ca. 130 av byens eldste og syke mister et ukentlig tilbud om hjemlevering av middag, og muligheten til å få i seg et varmt måltid daglig.

Både kommunale og private aktører står foran enorme utfordringer med hensyn til eldrebølgen de neste årene. Da er det viktig å samarbeide, så herved vil vi oppfordre dere til å bruke Skipper Worse som samarbeidspartner.

I Stavangers interesse, la oss ikke oppleve kutt!

Publisert: