Hvilken rolle spiller Olje- og energidepartementet i Faurefjellsaken?

DEBATT: Hvis Olje -og energidepartementet (OED) og Bjerkreim kommune gir utsatt frist for vindkraftkonsesjon på Faurefjell, må vi spørre om det er slik saksbehandlingen skal drives fremover.

Dersom kommunen nå gir utsatt frist utover det utbygger har søkt om, hvilke intensjoner kan OED lese ut ifra det? Regner de da kommunen for å ha blitt positiv til utbyggingen, spør Marit Brevik i aksjonsgruppa nei til vindkraftutbygging på Faurefjell. (bildet)
  • Marit Brevik
    Leder aksjonsgruppa nei til vindkraftutbygging på Faurefjell.
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

OED sender brev til Bjerkreim kommune og spør om vedtaket om nye konsekvensutredninger betyr at kommunen også ønsker å gi utsatt frist. OED vet godt at et enstemmig storting i juni 2020 sa nei til å gi utsatte frister for vindkraftkonsesjoner ut over 31. desember 2021. Eneste unntak er når en kommune sterkt ønsker et anlegg bygd. Kan Faurefjell karakteriseres som sterkt ønsket etter utallige nei fra kommunen?

Norsk Vind har kun inne sin søknad om utsatt frist fram til 31. desember 2022. Hvis kommunen og OED nå gir utsatt frist, hva betyr det for saksbehandlingen? At et statlig departement sender forespørsel på en utbyggers vegne for å få kommuners tillatelse utover det utbygger selv søker om? Og er det kommunen og OEDs jobb å beregne hvor lang frist utredninger og utbygging trenger? Er dette utidig press fra OED, eller er OED nå blitt utbyggers forretningsfører? Er det demokratisk og følges norsk lov?

Dersom kommunen nå gir utsatt frist utover det utbygger har søkt om, hvilke intensjoner kan OED lese ut ifra det? Regner de da kommunen for å ha blitt positiv til utbyggingen? Ifølge OEDs svar til Bjerkreim kommunes spørsmål om betydningen av å gi en mening, tillegges en kommunes mening stor vekt. I Flekkefjord sa kommunen nei til utsatt frist, og der ble saken stoppet ved at OED ikke ga utsatt frist.

Les også

Faurefjells magiske natur kan ikkje vekslast inn i vindkraftpengar!

Les også

Håndterte han 200 meter høye vind­turbiner på lovlig vis? Tre poli­tikere ber Stats­forvalt­eren sjekke

Helse i alt dere gjør?

Faurefjell ble gitt konsesjon etter et konsesjonssystem NVE har fått sterk kritikk for. Et konsesjonssystem som har blitt stoppet. Ny kunnskap skal legges til grunn. Et enstemmig storting gjør ikke ett vedtak om stopp uten grunn, får vi tro. Nå vet vi at støy fra vindturbiner i kupert terreng er vanskelig å beregne, og at 50 meter lavere turbiner enn det som er planlagt på Faure, gir helseproblemer for naboer i Tysvær og på Vardafjell i Sandnes. Faurefjell er et høyere fjell og har mer bart fjell enn de to andre. I et skriv Norske vindkraftkommuner sendte til Kommunaldepartementet kommer det fram at NVE ikke følger norsk lov for saksbehandling innen vindkraftsstøy. En av kommunene som er med i sammenslutningen er Bjerkreim.

Hvordan kan en kommune som vet at det er så mangelfull oppfølging og kunnskap om støy fra vindkraft, ønske å sette opp enorme vindturbiner så nært naboer at disse garantert vil bli skadelidende? Bjerkreim har et slagord på folkehelse: Helse i alt vi gjør. Hvordan passer det inn i denne saken.

Noen paradoks: konsesjonen ble gitt med ufravikelig krav om at ingen støyfølsomme bygninger skal komme over 45Lden. Vi har nå fått saksdokumenter fra andre anlegg som tilsier at det vil bli mer støy med topografien rundt Faure, enn det utbyggers beregninger legger fram. Konsesjonsvilkår ikke oppfylt, grunn for å si nei. Utbygger har ikke søkt om ny utvidet frist, men kommunen har likevel saken oppe til behandling. Støyforskriften er ikke tilpasset norske forhold og er sannsynligvis ikke gyldig.

Les også

Er du lei av Faurefjell-saken? Si nei!

Husk løftene dere ga!

Nær 300 naboer har skrevet under på at de ikke ønsker vindturbiner på Faurefjell, at de er redde for støy, helseplager og redusert eiendomsverdi. To kommunestyrerepresentanter skrev det samme i sin høringsuttalelse i 2014 om Holmafjell og Faurefjell De regnes som spesielt berørte og vurderes inhabile av kommunens advokat. Advokat Bjørn Stordrange kommer fram til en annen konklusjon. Professor i Jus Jan Fridthjof Bernt, med Forvaltningsrett som spesialfelt, støtter Stordranges vurdering og sier at dersom de to fortsatt holdes inhabile, vil det kunne medføre at videre vedtak blir ugyldige.

Dersom kommunestyret nå sier nei til utsatt frist vil det være å følge sine egne politiske beslutninger fra de siste årene. Og gi tilbake litt tillit til de som gikk til valg for å bevare Faurefjell. Velgerne valgte ut ifra løftene som ble uttalt og som er bekreftet fra talerstol i kommunestyret og representantenes svar til VGs valgomat fra kommunevalget 2019.

At et statlig departement sender forespørsel på en utbyggers vegne for å få kommuners tillatelse utover det utbygger selv søker om? Og er det kommunen og OEDs jobb å beregne hvor lang frist utredninger og utbygging trenger? Er dette utidig press fra OED, eller er OED nå blitt utbyggers forretningsfører? Er det demokratisk og følges norsk lov?
Publisert: