Dialogmøter skal ikke være for syns skyld!

DEBATT: Til tross for sterke protester fra foreldre vil kommunen likevel bygge en stor avlastningsbolig i Stavanger. Vi er enige med Aftenbladets leder som ber kommunen gå en ekstra runde med seg selv.

Kommunen må ta en ny runde med foreldrene, krever innsenderne. Fra venstre: Ine Johansen og Kjersti Vik med datteren Vilja Vik (4). Hanne Håversen med Kristian Håversen Sola (6). Janne Fjelde Thu med bilde av sønnen Lucas Fjelde Thu som døde da han var fem år i desember. Nina Herigstad med sønnen Vegard Bellesen (3). Bettina Lindgren, Janniche Lange med datteren Karen Lange (5).

Debattinnlegg

 • Arnhild Skretting
  Advokat
 • Heidi Tendenes
  Advokat
 • Solveig Skretting
  Advokat
 • Malin Holgersen
  Advokatfullmektig
 • Marie Bakken
  Advokatfullmektig
Publisert: Publisert:

Da handler politikere og administrasjonen i strid med både Grunnloven, Barnekonvensjonen og FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Barn blir prøvekaniner

Vi er så privilegerte at vi har blitt gitt den ære å få lov til å representere noen foreldre i deres kamp mot de store systemene. De forteller alle om det samme – om hjelpeløsheten, om usikkerheten, om uforutsigbarheten, om mangelen på medvirkning, om barn som blir brukt som prøvekaniner for å se om det nye systemet nå fungerer, og om trusler om melding til barnevern dersom foreldrene ikke vil godta kommunens tilbud. Dialogen går en vei, foreldre informeres om hva kommunen og deres hjelpere har bestemt er best for deres barn.

Barn, også funksjonshemmede barn, har etter Grunnloven krav på respekt for sitt menneskeverd. Barn, også funksjonshemmede barn, har rett til å bli hørt i alle spørsmål som gjelder dem. Hvordan skal vi lytte til barn som ikke har egen stemme?

Da må vi lytte til dem som er barnas talspersoner, deres foreldre som kjenner sine barn best av alle. De mødrene og fedrene som bruker så å si hele sitt våkne liv på å ivareta sine barn med spesielle behov. De som så gjerne vil at deres barn også skal få et meningsfullt liv i et miljø hvor de får lov til på best mulig måte å utvikle sitt iboende potensial. Det er de kommunene må lytte til, og de må lyttes til før beslutningene er fattet.

Lytt til Willoch!

Willoch uttalte en gang at «Samfunnet måles etter evnen til å ta vare på sine svakeste». Det er en tett sammenheng mellom barnets beste og barns rett til medvirkning. FNs barnekomité har uttalt at de to prinsippene utfyller hverandre; barnets beste skal være målet, og fremgangsmåten for å nå dette målet er å høre på barnet.

For å ta vare på de svakeste, er det helt avgjørende at vi lytter til deres stemme, og det er i disse sakene foreldrene. For ordens skyld understrekes det at innlegget er skrevet på generelt grunnlag. Advokatfirma Skretting har ikke vært involvert i de sakene som er omtalt i Aftenbladet.

Vi er så privilegerte at vi har bli gitt den ære å få lov til å representere noen foreldre i deres kamp mot de store systemene. De forteller alle om det samme – om hjelpeløsheten, om usikkerheten, om uforutsigbarheten, om mangelen på medvirkning.
Publisert: