SV kritiserer Sandnes Sp for manglende jordvern, selv om de sitter i glasshus

JORDVERN: Sandnes SV mener Sandnes Senterparti bør få nye politiske venner for å få sving på jordvernet. Det er en ytterst tvilsom påstand.

Sandnes Sp har høye mål om å ta vare på mest mulig dyrket jord, men erkjenner at det er ikke lar seg gjøre å verne hver eneste kvadratmeter som SV tar til orde for. Det blir som nullvisjonen av drepte i trafikken.
  • Martin S. Håland (Sp)
    Gruppeleder, Leder kommuneplan -utvalget
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sandnes Sp har over tid stemt mot flere arealer som flertallet i kommunestyret har valgt å legge til bolig og næring. Et demokratisk valgt flertall vinner, sånn er det bare, selv om SV er uenig.

Sandnes Sp kunne selvfølgelig valgt å tre ut av samarbeidet i posisjonen fordi vi ser ulikt på jordvern, men det ville ikke gjort noen forskjell, flertallet vinner.
Sandnes SP er stolt av samarbeidet i posisjonen de siste 11 årene. Vi mener samarbeid er fruktbart, der alle må gi noe for å hente gevinst. Innenfor jordvern opplever SP at flere partier i dag har fått opp øynene for hvor viktig det er å ta bedre vare på matjorda.

Les også

Håp for matjorda i Sandnes? Ja, hvis Senterpartiet får bedre venner

Vi har fått til mye

For tre år siden fikk vi våre venner i posisjonen med på å vedta at bolig og næring ikke skal bygges på dyrket jord. Samtidig førte posisjonen tilbake tiltenkt boligfelt på ca. 100 dekar matjord på Austrått, og i år ble 430 dekar ført tilbake til landbruk.

Om Bjerga og Refsnes forstår eller ikke vil forstå, er ikke lett å vurdere når det påstås at områder avsatt i kommuneplan for massedeponi er nedbygging av matjord. Regionen har behov for områder til kontrollert massefylling av masser uegnet til gjenbruk. Ny kommuneplan legger til rette for slik massefylling der forutsetningen gjennom vedtak er å tilbakeføre disse arealene til fulldyrket arealer igjen. Det er her snakk om midlertidig omdisponering, Ingen nedbygging. Det samme gjelder for areal til råstoffutvinning av grus og fjell til bruk for nødvendig sementproduksjon, teknisk infrastruktur med mer.

Sandnes Sp har høye mål om å ta vare på mest mulig dyrket jord, men erkjenner at det er ikke lar seg gjøre å verne hver eneste kvadratmeter som SV tar til orde for. Det blir som nullvisjonen av drepte i trafikken.

Les også

Holdningen til jordvern gir grunn til håp

Hva stemte Bjerga i fylket?

SP mener at ambisiøse jordvernmål kan oppnås ved å erstatte matjorda med utmarksarealer, i tillegg til fortetting. Det er etter vårt syn tvingende nødvendig om fremtidig befolkningsvekst skal få husrom over tid. Dette stemte SV nylig imot i kommunestyret. Hvilke reelle jordvernmål Heidi Bjerga og SV har er i sannhet en gåte.

Fylkestingsrepresentant Heidi Bjerga stemte i Regionplanen for Jæren og søre Ryfylke for å kunne bygge ned inntil 23 000 dekar landbruksjord frem til 2050, altså 630 dekar hvert år. For SV ofres jordvernet så lenge matjorda nyttes til urbane byutvidelser som bussvei og sykkelstamvei. Senterpartiet mener vi trenger en ny arealforståelse der matjorda får ligge i fred og brukes til det den er best egnet til. Kanskje SV vil bidra?

Sandnes Sp har over tid stemt mot flere arealer som flertallet i kommunestyret har valgt å legge til bolig og næring. Et demokratisk valgt flertall vinner, sånn er det bare, selv om SV er uenig.
Publisert: