Stopp diskrimineringen av barn med utviklingshemning!

DEBATT: Rettighetene til barn med utviklingshemning respekteres ikke i Norge!

Samtlige kommuner bør gå i seg selv når det gjelder barn med utviklingshemning.
  • Tor Arne Høidal
    Leder, Foreningen JAG, v/Roar Høidal, verge
  • Cathrine Schumann
    Daglig leder, JAG Assistanse AS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette er ett av de mest skremmende funnene i utredningen om utviklingshemmedes levekår i Norge som nylig ble overlevert barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Utvalget bak utredningene slår fast at det er lite fokus på barns grunnleggende rettigheter i utformingen og gjennomføringen av omsorgstjenester til barn med utviklingshemning og deres familier.

Det er nylig også utgitt en rapport fra NOVA som omhandler tjenestetilbudet til familier som har funksjonshemmede barn. Denne rapporten viser at foreldre jevnt over opplever at det er slitsomt å forholde seg til hjelpeapparatet og at utfordringene ligger på et strukturelt og politisk plan.

Samtlige kommuner bør gå i seg selv og se på egen praksis.

Tydelige krav

Det er kommunene som er ansvarlige for at tjenestene til alle barn i Norge, også utviklingshemmede, er i tråd med FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om rettigheter for funksjonshemmede, helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Alle disse stiller tydelig krav til at det er hensynet til barnets beste og dennes familie som skal være førende for tjenestetilbudet.

Når utvalget da skriver at «dette kan tyde på at kommunale prioriteringer styrer utformingen av avlastningstilbudet, fremfor at kommunen tar utgangspunktet i situasjonen til det enkelte barnet og familien» og «Det er lite som tyder på at kommunene legger avgjørende vekt på barns rett til å vokse opp med familien i valget mellom avlastning i hjemmet og opphold på barnebolig», burde samtlige kommuner gå i seg selv og se på egen praksis.

Det finnes bare én gullstandard: Barnets beste!

Kommunene trenger ikke vente

Utredningen om utviklingshemmedes levekår skal på høring. Det er imidlertid ingen grunn for kommunene til å vente på resultatet av denne høringen. Kommunene kan allerede i dag starte arbeidet med å rette opp skjevhetene og manglene som beskrives. Det er ikke lenger akseptabelt at man sammenligner seg med andre kommuner som muligens er enda dårligere og sier seg tilfreds med det. Det finnes bare én gullstandard: Barnets beste!

BPA vil være best for barnet, bra for familien og billigst for storsamfunnet.

Sats på BPA!

Det eneste Foreningen JAG og JAG Assistanse AS vil tilføye til utvalgets utredning er at Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) vil kunne være et utmerket alternativ for at barnet skal kunne få tilbringe mest mulig tid sammen med familien. BPA vil i stor grad oppfylle kravene nedfelt i FNs konvensjoner og norske lover. Barnet vil kunne ha en selvstendig rett til hjelp til praktiske gjøremål og støttekontakt, i tillegg vil foreldrene kunne ha rett til avlasting. Dette kan gå inn i de tilmålte BPA-timene med foreldrene som arbeidsleder.

BPA vil være best for barnet, bra for familien og billigst for storsamfunnet.

Publisert: