Professor Njå må ha sovet i timen. Ryfylketunnelen er sikker!

DEBATT: Trafikantene kan være trygge når de ferdes i Ryfasts tunnelsystemer, skriver prosjektleder Gunnar Eiterjord i sitt svar til professor Ove Njås kronikk på Aftenbladet.no om manglende sikkerhet i Ryfylketunnelen.

Ove Njå kommer med en feil og udokumentert påstand om sikkerheten i Ryfylketunnelen. Å trekke frem en 20 år gammel hendelse i en tunnel med et løp, blir helt feil, skriver prosjektleder for Ryfast, Gunnar Eiterjord,

Debattinnlegg

 • Gunnar Eiterjord
  Prosjektleder, Rv.13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen
Publisert: Publisert:

iconDenne artikkelen er over ett år gammel

For det første kan jeg berolige Njå og leserne med at Ryfylketunnelen og øvrige elementer i Ryfast- og Eiganestunnel-prosjektet er svært sikre elementer i det overordnede veisystemet. Og vi har sjølsagt under planlegging og utbyggingen fulgt opp alle anbefalingene fra den risiko- og sårbarhetsanalysen som er gjort for prosjektet. Dette er en analyse som er utført av uavhengige nasjonale og internasjonale eksperter.

Det er trygt

Vårt utgangspunkt er at trafikantene skal være trygge på at de ferdes i et trygt og døgnkontinuerlig videoovervåket tunnelsystem med svært god og moderne sikkerhetsutrustning, basert på føringene i det europeiske tunneldirektivet og den nye norske tunnelforskriften. Føringene fra disse er implementert i alle våre håndbøker og normaler som vi baserer vår planlegging og utbygging på.

Disse gir føringer for de trafikk-, brann- og beredskapsplaner vi har utarbeidet i nært samarbeid med nød-/beredskapsetatene, brann, redning og politi. Vi har hele veien i prosjektet hatt et nært samarbeid med nød- og beredskapsetatene og de har før åpningen av tunnelsystemet gjennomført omfattende øvelser sammen med vår veitrafikksentral som kontinuerlig overvåker tunnelsystemet. Dette for å gjøre seg kjent og være kompetent til å håndtere mulige hendelser.

Bilbrannen en god test

Vi viser her til den bilbrannen som nylig oppsto i den mest kompliserte delen av tunnelsystemet i Hundvågtunnelen der den er koblet sammen med Eiganestunnelen. Trafikk- og brannplanene fungerte akkurat som de skulle. Det samme gjorde nød- og beredskapsetatene sin oppfølging. Tre timer etter at brannen oppsto åpnet tunnelsystemet igjen for trafikk.

Vi har lagt mye vekt på å gi trafikantene og publikum god informasjon om hvordan tunnelsystemet med tilhørende rednings- og beredskapssystemer er utformet og fungerer. I et nært og godt samarbeid med nød- og beredskapsetatene har vi laget infomateriell, blant annet en informasjonsfilm som viser hvordan trafikantene skal oppføre seg ved ulike hendelser. Dette vet vi har nådd godt ut til trafikanter og publikum gjennom ulike informasjonskanaler.

Prosjektet har hatt en rekke besøk fra inn- og utland. Og vi har vært invitert til å holde foredrag på internasjonale konferanser. Der får vi spesielt og Statens vegvesen generelt, anerkjennelse for at vi holder svært høyt nivå på den måten vi planlegger og bygger tunneler på. Og mange vil komme hit for å lære.

Har du sovet, Njå?

Njå skriver ellers avslutningsvis i sin kronikk: «Og det påhviler alle aktører å informere om risikoen på en skikkelig måte. I dag er dette mangelfullt og misvisende.» Dette er en sterk og udokumentert og feil påstand. Det Njå gjør er å vise til en over 20 år gamme ulykke i Mont Blanc-tunnelen mellom Italia og Frankrike. En ettløpstunnel med en helt annen sikkerhetsutrustning enn dagens moderne toløpstunneler med et helt annet sikkerhetsnivå.

Njå har vært invitert og til stede på en rekke foredrag og befaringer i det tunnelsystemet vi nettopp har bygd. Han burde være tilstrekkelig informert og vi stiller derfor oss uforstående til at han ikke har fått svar på sine spørsmål om hvordan risiko- og sårbarhetsanalysen for prosjektet er blitt fulgt opp. Det er alltid greit å holde seg våken på forelesningene – så også i dette tilfellet.

 • Professor Ove Njås kronikk: «Er Ryfylketunnelen farlig?»
Publisert:
 1. Tunnel
 2. Brann
 3. Ryfylketunnelen
 4. Eiganestunnelen
 5. Hundvågtunnelen

Mest lest akkurat nå

 1. - Vant til å omstille meg

 2. Renaa: – Fantastisk! Det er så kjekt å få så mange flinke kokker hit til byen

 3. Hadde mistet troen på Kroatia-turen, men så gikk flyet likevel

 4. Dødsulykke i Bodø: Politiet frigir navnet på omkommet Sandnes-kvinne

 5. Bjarne Berntsen svært kritisk etter ydmykende hjemmetap: – Elendig og flaut

 6. Hakk i plata, næringsminister?