Seks tiltak mot gjengkriminalitet, Øvrebekk

DEBATT: I sine seks år med justisministre har Frp ikke satt i gang et eneste tiltak mot gjengkriminalitet, skriver kommentator Hilde Øvrebekk i Aftenbladet 28. november. Dette er feil.

«Innsatsen mot kriminelle gjenger har høy prioritet», skriver Kristoffer Sivertsen.
  • Kristoffer Sivertsen
    Statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet, (Frp)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Her er noen av tiltakene mot gjengkriminalitet:

  • Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 foreslått å videreføre de særskilte midlene til en styrket politiinnsats mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet.
  • Regjeringen vurderer om det bør gjøres straffbart å delta i og rekruttere til kriminelle gjenger og organisasjoner.
  • I Oslo er politiinnsatsen styrket i utsatte områder for å følge opp unge i risikosonen og for å forhindre rekruttering til kriminelle miljø. Områdesatsingen i Oslo er foreslått videreført i statsbudsjettet for 2020.
  • Politidirektoratet og Riksadvokaten skal iverksette en nasjonal operasjon mot kriminelle nettverk i Norge. Dette innebærer en bred og kraftfull innsats som svarer på regjeringens bestilling av et nasjonalt gjengprosjekt.
  • Inndragning er også et virkemiddel som bør benyttes mer. Regjeringen vil derfor se på hvordan en ved straffeforfølgning kan sikre en effektiv inndragning av midler som man har skaffet seg gjennom kriminalitet.

På denne måten skal vi sørge varig svekkelse av kriminelle nettverk i Norge, og dermed også hindre rekruttering av unge til kriminelle miljø. Norge er et trygt land, og vi har ikke svenske tilstander. Men det skal vi heller ikke få. Innsatsen mot kriminelle gjenger har høy prioritet.

Publisert: