Kongsgata er allerede ofret for kollektivtrafikken

STAVANGER: Spørsmålet for Kongsgata er dessverre ikke brostein eller asfalt.

Publisert: Publisert:

Busstrafikken i Kongsgata, som skal bli større, gir rystelser i grunnen. Dette truer denne historiske gaten mer enn om det kommer asfalt i stedet for brostein, mener Christian Wedler. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

  • Christian Wedler
    Kommunestyremedlem i Stavanger (uavhengig)

Kommunedirektørens forslag om å bruke asfalt i Kongsgata i Stavanger har satt sinnene i kok. La meg først avsløre at jeg selvsagt mener at en gate som Kongsgata må ha brostein. Gatens historiske betydning, som historisk innfartsvei, gjør det svært viktig å ha en historisk korrekt gate. Gatens veidekke er en så sentral detalj at dersom veidekket mangler historisk kontekst, ødelegges gatens byhistoriske verdi.

Gaten ble ofret

Spørsmålet er dessverre om Kongsgata skal være en byhistorisk gate eller en innfartsåre for historiens største buss-satsing inn til sentrum. De som nå hyler og krever brostein, er de samme folkene som tidligere har med viten og vilje alt ofret gaten for buss-satsingen.

Først vedtok de at Kongsgata, om ikke lenge, skal stenges for folk som kommer til Stavanger med egen maskin. Gaten skal stenges helt for vanlig biltrafikk. Altså folk som bruker gaten som den historiske innfartsveien som gaten opprinnelig var. Det er likevel ikke det viktigste.

Rystelser i grunnen

Kongsgata skal transformeres for tidenes satsing for kollektivtrafikk til sentrum. Kongsgata er ofret, og om litt skal det dundre mange hundre store busser gjennom gaten. Dette er busser som er større enn de vi kjenner i dag. Alt i dag gir bussene som kjører i Kongsgaten, store rystelser i den historiske bebyggelsen i gaten.

Selv med ekstraordinære og svært kostbare tiltak vil brostein i kombinasjon med de nye bussene, og det nye antallet busser, gjøre rystelsene i den historiske bebyggelsen verre. Betydelig verre. Med mer rystelser her vil det redusere eller ødelegge nytteverdien i lokalene i gaten. Med hundrevis av busser dunderene forbi her vil gaten aldri kunne bli en koselig gate for dagens eller fremtidenes næringsdrivende. Det vil ødelegge gaten.

Om gaten da har asfalt eller ei, er dessverre underordnet. Det ironiske er at asfalt vil ødelegge gaten mindre, enn de vedtak som er gjort for å få bussen frem. Asfalten vil i det minste gjøre rystelsene i bebyggelsen mindre. Ødeleggelsen av gaten kommer med de nye bussene.

Publisert:

Les også

  1. Vil legge asfalt i stedet for brostein i Kongsgata for å spare 10 mill

  2. Byantikvaren: Nei til asfalt i Kongsgata - heller denne typen brostein

  3. Her er vinneren av årets byggeskikkpris i Stavanger

  4. – Kommunedirektørens asfalt-planer i Kongsgata må stoppes!