Kalberg/Fjermestad – et nyansert bilde

DEBATT: Masiv Eiendom er en av aktørene som har sikret seg opsjonsavtaler på Kalberg. Hovedgrunnen til at vi har gjort dette, er at vi ser store muligheter for regionen og denne nye industrien i området.

«Vår målsetting i prosjektet er at dyrkbar jord ikke bygges ned, men blir flyttet», skriver Frank Skjæveland. Starten har gått på Kalberg. Her bygger Statnett ny transformatorstasjon som blant annet skal ta i mot den nye motorveien for strøm fra Lysebotn.

Debattinnlegg

 • Frank Skjæveland
  Daglig leder i Masiv Eiendom AS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Jeg er overbevist om at dette med datalagring og kraftkrevende industri må sees på i et regionalt perspektiv. Vi vil ha overskudd av ren energi i overskuelig fremtid i Norge, selv om vi alle velger å kjøre elbil. Hvorfor skal vi ikke nytte oss av denne selv, i stedet for å eksportere den til våre naboland?

6000-10.000 arbeidsplasser

Det vil være ekstremt viktig for hele regionen å få til en slik etablering, som en av erstatningene for nedbemanningen som vil komme i oljeindustrien. For de av dere som var på folkemøtet på Kverneland 10. mars, så var det en grundig gjennomgang i forhold til hva en slik etablering kan bety i forhold til nye arbeidsplasser. Ved full utbygging av ca. 2000 mål kan vi anta mellom 6000-10.000 arbeidsplasser. For dere som er i tvil om hva dette kan medføre i arbeidsplasser, vil jeg anbefale å lese «Norge som datasenternasjon» utgitt av regjeringen ved Nærings- og fiskeridepartementet, hvor de har eksempler fra Facebook sitt anlegg i Sverige.

Byggene som skal bygges, vil bli etablert med grønne tak, og hvem vet, kanskje kan vi ha dyr beitende på takene?

Det har vært mye snakk om Google og Facebook. Det kan like godt være Tesla eller BMW som etablerer seg med en batterifabrikk, som også vil tilføre mange nye arbeidsplasser. Lyse har også synliggjort mulighetene for sjøvann til området, som kan føre til fiskeoppdrett på land ettersom slike etableringer som oftest er problematisk i nærheten til sjø. Eller vi kan få etablert nye drivhus basert på varmen fra datasenter. Alt dette vil kunne gi regionen et nytt ben å stå på.

I slike debatter som dette, er det ofte de som roper høyest som blir mest hørt. Hadde ønske med dette innlegget å nyansere det som kommer frem i mediene og diverse innlegg under kommentarfeltene.

Sterkt overdrevet

Området består av 17 grunneiere, hvorav det på to av dem drives omfattende pukkverk i dag. Vi har vært i samtaler med 10 av de andre større grunneierne i disse berørte områdene. Av disse er det bare to som er negative til planene. Når vi leser i avisene, kan det virke som at alle som driver landbruk er imot dette, som etter mitt inntrykk er sterkt overdrevet. Av disse 10 er det to som driver gård på fulltid, ser ikke bort fra at disse fortsatt kan gjøre dette etter etablering av nytt næringsområde. Det blir da sterkt overdrevet å si at det forsvinner mange arbeidsplasser, når ny satsing kan føre til mellom 6000-10.000 nye arbeidsplasser for hele regionen.

Det har også vært stort fokus på nedbygging av matjord. Jeg er overbevist om at når planene er ferdige, så er området på ca. 6000 mål som Aftenbladet skriver om, redusert til kanskje halvparten eller enda mindre. I slike prosesser så handler det først om å se mulighetene, slik Time kommune nå har gjort. Så vil konsekvensutredninger se konfliktene/utfordringene. Noe som til slutt forhåpentligvis vil føre til et område som vil være godt egnet til denne nye industrien. Områdene vi har avtaler på, består stort sett av ulendt terreng/beiteområder og utmark. Den dyrkbare jorden har vi avtaler om å flytte på og reetablere i nærheten. Vår målsetting i prosjektet er at dyrkbar jord ikke bygges ned, men blir flyttet.

Byggene som skal bygges, vil bli etablert med grønne tak, og hvem vet, kanskje kan vi ha dyr beitende på takene? Vann på tak og parkeringsplasser må fordrøyes i stor grad på egen tomt, slik som ellers i distriktet.

Bo i regionen vår

Når det gjelder alle som skal arbeide på Kalberg, så vil de bo i regionen vår. Noen vil sikkert flytte til Kverneland/Orstad, mens andre vil bo i regionen. Det går tog til Øksnevad, og med ny omkjøringsvei vil det være en enkel sak å frakte arbeidere med kollektivtransport til arbeidsplassene på Kalberg.

Jeg håper at regionen ser muligheten nå, hvis ikke vil aktørene etablere seg på Østlandet.

Les også

 1. -Jeg som grunneier er bare en liten ubetydelig aktør som er lett å trampe over

 2. Time gikk med en stemmes flertall videre med gigantplanene for ny industri på Kalberg

 3. – Kan Time nedprioritere matproduksjon for å lokke til seg Google og Facebook?

 4. – Datalagringssenter kan utvikle landbruket og redusere klimagassutslipp

 5. – Her kan det komme opptil 10.000 nye arbeidsplasser

 6. Her vil Smedvig-eide Green Mountain bygge sitt fjerde datasenter i Norge

Publisert:
 1. Debatt
 2. Datalagring
 3. Datasenter
 4. Time kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Sprengningsuhell ved Auglendstunnelen – sørgående felt vil være stengt hele natta

 2. I pausen på basketballkampen kom ideen. Nå kan mobiltelefonen bli hjertestarter

 3. Fra i dag blir det ny nettleie. Slik kan du påvirke strømregningen

 4. 19 kunstnere mister arbeidsplassene sine i Stavanger sentrum

 5. Slik får de strandsonen til å fremstå privat. Her kan du gå og ikke gå i sommer.

 6. – Før var Randaberg et lite bondesamfunn, nå er vi en moderne og urban landsby