Klima, paven og endetidens komme

DEBATT: I iveren etter å gjøre det beste for klimaet kan vi ikke klamre oss til symbolpolitikk og ønsketenkning.

«Selvsagt hadde det optimale vært å kutte alle fossile utslipp og erstatte energibehovet med nullutslippskilder pronto. Dette fremstår dog i økende grad som en utopi innenfor de selvpålagte tidsrammer», skriver Alexander Seldal.
  • Alexander Seldal
    Alexander Seldal
    Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den katolske kirke har alltid betraktet prevensjon som en synd. Under HIV-epidemiens initiale herjinger anså Vatikanet kondomer som umoralsk og formanet heller sine menighetsbarn seksuell avholdenhet som det eneste rette. En slik absurd puritanisme gir sikkert mening i pavens forskrudde univers, men enhver normalt begavet person innser selvsagt at vid distribusjon av mekaniske prevensjonsmidler var det eneste rasjonelle og pragmatiske for å takle denne humanitære krisen. Slik også FN gjorde den gang, og med rette kritiserte Vatikanet kraftig for sin dødelige dogmatisme. Det var tross alt kanskje bedre å begå en liten kondomsynd, enn å henvise lojale undersåtter til sikker lidelse og død.

Oppfordres til panikk

Vi har lenge visst med stor grad av sikkerhet at mennesket har gitt denne planeten et definitivt fotavtrykk. Atmosfærens innhold av CO₂ er langt fra rekordnivå, og temperaturene vi kan vente oss ved århundreskiftet langt fra det høyeste vi har opplevd, men hastigheten på skiftet er unik. Det er ikke nødvendigvis temperaturøkningen i seg selv, men endringsfarten som er urovekkende. Kan vi stoppe eller bremse utviklingen? Rekker vi å tilpasse oss? Noen benekter flatt hele konseptet, andre hevder videre utslipp av CO₂ er en oppskrift på apokalypsen. Det oppfordres til panikk. Angst og fortvilelse er vanligvis ikke sinnstilstander man oppmuntrer, men klimaangst er i vinden.

Les også

Harald Birkevold: Det ingen snakker om

Det er vanskelig å forestille seg at panikk ville blitt ansett som fornuftig tilnærming til et hvilket som helst annet komplekst, geopolitisk problem. Energibehovet globalt er nesten ufattelig stort. Det skal helst umiddelbart besørges fra såkalt bærekraftige kilder, men man hopper bukk over at fornybar energi forbruker ikke-fornybare ressurser. Hvis det overhodet er mulig å mette energibehovet med disse midlene. Produksjon og utplassering av solcellepanel og vindmøller ødelegger miljøet, men reduserer CO₂-utslipp, hvilket tilsynelatende er det eneste saliggjørende.

FN selv hevder fremtidens energimiks må bestå av fossilt, fornybart og kjernekraft. Førstnevnte vil dominere i alle fall frem til midten av århundret. Likevel er total avvikling av norsk oljeutvinning, som er på full vei til å bli en nullutslippsnæring innen få år, et mantra blant de rettroende. Klimanøytral kjernekraft, også fremmet som en løsning av FN, er det få som tør nevne.

Utopi

Selvsagt hadde det optimale vært å kutte alle fossile utslipp og erstatte energibehovet med nullutslippskilder pronto. Dette fremstår dog i økende grad som en utopi innenfor de selvpålagte tidsrammer. Olje og gass utvunnet uten klimautslipp, er vel tross alt bedre enn kullkraft? Kjernekraft er skummelt, men kanskje litt mindre skummelt enn den forestående krisen? I iveren etter å gjøre det beste for klimaet kan vi ikke klamre oss til symbolpolitikk og ønsketenkning. Den puritanske absolutismen som synes å ha grepet de mest ihuga klimarøstene, minner mer og mer om Vatikanets syn på kondomer, men virkeligheten innhentet snart de geistlige. La oss ikke bli mer katolske enn paven, eller la det beste bli det godes verste fiende.

Publisert: