Kjære folkevalgte og vindkraft-cowboyer, det er nok nå – vi har gjennomskuet dere

DEBATT: Det er fare nå, sa Per Fugelli. Han har gått av vakt. Det er din og min vakt nå. Naturen vår. De gode opplevelsene fra barndommen. Rent vann, stillhet og ren luft. Det som vil være kjært i fremtiden. Lyden av vår som fugler synger fram, er truet.

Én av ti havørner som ble drept av vindparken på Smøla (til høyre) i 2008. To av dem ble hakket i biter, røntgenbilder viste at de åtte andre hadde brukne ben i kroppen.
  • Erik Larsen
    Erik Larsen
    Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Masseutryddelsen av dyr, insekter og fugler må stoppes. Tap av leveområder er årsak nummer én, og vindmølleparkene bidrar i stor grad til forringelse og ødeleggelse av habitat. Vi vet fra forskning og erfaringer at vindmøllene kapper ned fugler og insekter som kjøttkverner. I et vindkraftfelt i Wien, Østerrike registrerte de angivelig 411 døde fugler i løpet av en natt. Særlig ble småfugl på trekk rammet.

På Smøla er 100 ørner, mange hundre liryper og andre fugler registrert døde, grunnet vindmøllene. I Tyskland anslås det at 1200 tonn insekter årlig dør i møte med rotorene til vindturbinene. Mørketallene er likevel store, og vindmøllene har med den store «innsektdøden» å gjøre.

I Spania regner en med at 6–18 millioner fugler dør årlig pga. vindturbinene. Det utgjør 300–1000 fugl pr turbin, ifølge forskere. En venninne besøkte nylig La Nucia i Spania. Hun fortalte at en kjentmann i fjellene der sa at fuglene nesten hadde forsvunnet på 2–3 år etter vindmøllene kom.

I dag buldrer maskiner i den norske fjellheimen og i det sårbare naturområdet. Det bygges «motorveier» i fjellheimen vår med tilhørende halve fotballbanestørrelse for plassering av vindmøller og det estimeres et snitt på 800-meter vei pr. mølle.

Dere som legger til rette for dette, representerer ikke folket. Er det slik dere ønsker å tjene og forvalte vårt rike? Hva med dem som kommer etter oss?

Frekkhetens nådegave

Våre barn har allerede avslørt dere vindkraft-cowboyer som svindlere under grønt flagg. Naturbarbarer er det dere virkelig er. Tjener dere rike på å ødelegge vår felles naturarv. Og på toppen av dette finansiert av skattebetalere gjennom elsertifikater, såkalte «grønne sertifikater». Dere må jo ha frekkhetens nådegave, kynikere uten verdier, eller zero empati.

Politikere og vindkraft-lakeier som ødelegger naturen for all fremtid, bør få sine navn hugget i en stein. Skammens alter. Vi skal aldri glemme dem som gjorde dette mulig. Vi er vitne til et massivt overgrep overfor den norske befolkningen og vår felles naturarv. Dette er myndighet og maktmisbruk uten sidestykke i norsk historie. Mange folkevalgte bør skamme seg for det de er med på. Alt under påskudd av klimakrisen, når det egentlig er profitt som gjelder. Flere ser at vindkraftutbyggingen i økende grad kan knyttes til uredelighet, kameraderi og korrupsjon.

I det siste har samfunnet også innsett at barna forstår dette bedre enn dere politikere, barna tar ansvar for miljøet, men hva gjør dere? Dere må våkne, ta ansvar og fremme tiltak som bygger en framtid for våre barn. Da vil du høste respekt og anerkjennelse. Samtidig tror jeg dessverre at mange klimastreikende barn og unge tvert imot ser vindkraft som et tegn på at politikerne gjør noe. De har i likhet med veldig mange voksne blitt blindet av propagandaen.

Tusenvis av gode nordmenn har sett galskapen som rår, og flere våkner nå. Det er bra!

Naturen i vår historie

I dette landet har vi en kultur og tradisjon for demokrati. Det norrøne systemet var prototypen til demokratiet. Et samlet Norge som ble født i Hafrsfjord i 872, og som ledet til en statsdannelse på midten av 1200-tallet. Fra generasjon til generasjon har verdier, normer og kultur blitt formidlet, først muntlig – så gjennom sagaene. Og etter svartedauden gjennom historieforskning og Stortingets utdeling av «Heimskringla» i 1899. Vi har en unik historisk kontinuitet som er knyttet til natur og landskap. At vi som et av de minst urbaniserte land i Europa har bevart tilknytningen til naturen lengre enn de andre land er et sterkt sannhetsvitne på det. Det er en grunn til at natur-romantikken slo sterkt an i Norge, sammen med seterlivstradisjonen og den åndelige tilknytningen gjennom naturnærværet. Allemannsretten står som en bauta og et nettverk av turstier og turhytter gjør at Den Norske Turistforening er en av landets største organisasjoner.

Dette skal dere ikke få lov til å ødelegge uten kamp. Det er nok nå. Vi vet at når disse mørkekreftene tar seg til rette, bruker de byråkrati og politikk til å omgjøre lover som gir dem muligheten til å trosse grunnloven. To ting mener jeg er viktige her – naturkjærligheten og demokratiet.

Begge er truet av vindkraft-cowboyene.

I respekt for grunnleggerne på Eidsvoll: Det er nok nå!

Verdien av uberørt natur

Det er ikke tvil om hva verdien av urørt natur betyr. Vi er naturvesener med en guddommelig gnist, sa Per Fugelli. Arne Næss snakket om naturens egenverdi; altså at alt i naturen har en verdi i seg selv, uavhengig av hva mennesket vurderer den til.

Den grunnleggende respekten for alt levende er en holdning som har gjort at vi har overlevd som art. Hadde dere bare sett det Fugelli så og snakket om da han omtalte naturens hellighet og storhet. Han mente selv at fjellene var gudommelige og tilsvarende snakket Næss om. At fjellene var hellige. De hadde en egenverdi i seg selv. Fjellets storhet er større enn størrelsen på fjellet, sa han. Nå sprenges de vekk, og det ryster selve grunnfjellet i folket vårt. De som er våkne, ser det. De som er følsomme, kjenner det inn i margen. De som sover tornerosesøvnen, må vekkes. Overgrepene skjer akkurat nå! Angrepet på nasjonalhelligdommen, Guds Katedral, skjer akkurat nå.

Dere skal ikke få rive ned og valse over vårt livsgrunnlag, selve nasjonalskatten, og selge det til utenlandske selskaper. Dere trenger å erverve etikk og moral, samt en dypere forståelse og respekt for naturen og de som kommer etter oss. Bærekraft er fundamentert i kjærlighet til naturen. Det vil være en fin tilnærming til et grønt skifte som er naturvennlig.

Les også

Jørg Arne Jørgensen: «Må vi virkelig diskutere verdien av uberørt natur?»

«Europas batteri» er en bløff

Tenk at naturen som gir og har gitt oss alt, selve livsgrunnlaget, er truet. Hvem er disse menneskene som manipulerer folket? Det er kjent at det er sterke kommunikasjonsrådgivere og lobbyvirksomhet som driver frem dette arbeidet ved å bruke sentrale politikere. Statsminister Erna Solberg har påstått i riksdekkende aviser at Norge skulle bli Europas grønne batteri. Det er bløff. Selv om hele Norge ville bli dekket med vindmøller, hadde vi ikke dekket mer enn 1 prosent av Europas energibehov. Kanskje Norge stopper ved 50 TWh, det er kanskje 200 vindkraftverk. EUs egen el-produksjon er 3000-3300 TWh. Det totale energiforbruket i EU (inkludert fossildrevet transport etc. som man ønsker å få elektrifisert) er over 20 000 TWh.

Slik legges altså propagandaen frem. Store norske aviser og nyhetskanaler formidler løgner om det grønne skiftet og at Norge må ta sin del av børen. I denne konteksten unnlater de bevisst å påpeke at Norge har tatt sin del, med vår vannkraft. Norge produserer grønn vannkraft selv, og det har satt dype sår i naturen. Vi trenger ikke å ødelegge mer, vi løser ikke noe med det. Vi må sikre vårt naturmangfold og bidra til et grønt skifte på helt andre måter enn det gjør i dag.

Hvordan er det mulig at denne vandaliseringen er finansiert av norske skattebetalere? Hvor er godkjenning fra det norske folk? Hvor er politikerne våre? Kan de også ha blitt ført bak lyset av vindkraft-emissærene? Politikere som var mot ble diskreditert og snakket ned. En kjent strategi, og vi vet at lobbyen har ulike metoder. Konsesjoner ordnes av rundtreisende vindkraft-cowboyer som får naive og pengegriske grunneiere til å skrive under på avtaler. De bestikker kommuner over bordet, som i eksempelvis Tonstad i Sirdal kommune, hvor 24 millioner ble gitt til diverse lag og kultur.

Hva loven sier

Dette er igjen penger fra skattebetalerne, som dere tar fra fellesskapet gjennom «grønne sertifikater». Svarte sertifikater er et mer passende og dekkende navn. Vi vet at kapitalistiske og kyniske krefter presser dem som til enhver tid har en verdi for dette systemet. Bedrageriet muliggjøres, og alle som er med kan bli behandlet deretter. Det kan gi fengselsstraff. Straffelovens paragraf 240 viser at alvorlig fortsettlig miljøkriminalitet har en fengselsramme på inntil 15 år, og 6 år for den som grovt uaktsomt minsker en naturlig bestand av fredede organismer med hjemmel i naturmangfoldlovens kapittel V. Flere lover kan anvendes. Om vi skal følge Grunnlovens paragraf 112, den såkalte «Grunnlovens miljøparagraf», innebærer vindkraftutbyggingen så enorme naturødeleggelser at den bør bli sett på som miljøkriminalitet og dømmes tilsvarende.

Vi vet av erfaring at ulykker finner sted, og hva om en vindmølle kollapser. Både brann og iskast kan oppstå. Vi vet et at en vindmølle som er ment å bygges på Frøya, inneholder 1500 liter hydraulikkolje og 1000 liter girolje. Miljøvennlig? Hvis innholdet renner ut i naturen, vil det forgifte vannet og vannkvaliteten på drikkevann og grunnvann.

Historien viser at ingenting kommer gratis, og folket viser nå at nok er nok. Dere har forsøkt å lure oss, men dere undervurderte folket. Vi ser klart og tydelig hva dere gjør, og i denne sammenheng er klarhet makt. Vi vet at et avisinnlegg eller et innlegg på Facebook ikke stopper vindkraftutbyggingen eller et oppdrettsanlegg alene, men det gir en viss klarhet. Det jevner ut debatten om vår arts fremtid, og vi er fornøyd med å kunne gi vårt bidrag til debatten.

Alvorlig advarsel ved vindmøllene på Midtfjellet i Fitjar på Stord: Kommer du nærmere enn 300 meter fra en vindmølle når det er minusgrader, kan du blir drept av isklumper som kastes fra vindturbinene.

Politiker, du er utfordret

Kjære politiker, du som gir din stemme til vindkraft – og spesielt til deg som har gitt din stemme til Gilja vindkraftverk: Visste du hva dere gjorde? Dere vet at vedtaket ble gjort på feil beslutningsgrunnlag, noe som ble påpekt av administrasjonen. Der hvor Preikestolen nasjonalpark ville ligge, like ved Frafjord naturvernområder, hvor fremtidens turister må se på vindmøller i det fjerne med blinkende rødt lys i. Samtidig godkjente dere at ørnene, som nå har etablert seg i Lysefjorden, snart kan klippes ned. Ta ansvar, du kan stoppe det, og du har naturen og folkets støtte. Vis mot og legg bort likegyldigheten din. Du er folkevalgt og vil bli husket for at du gjorde din plikt: å tjene folket og nasjonalskatten – den hellige naturen vår. Og for ordens skyld, naturen er ikke et bilde på veggen. Håper du har tatt poenget.

Vi har mot til å utfordre deg, kjære politiker. Hvem sitt ærend er det du egentlig løper? Din viktigste jobb er å ta ansvar og skape en bærekraftig Jord. Klarer du ikke det må du være ærlig og fortelle hva som er grunnen, eller gå av. Vi orker ikke flere løgnaktige politikere og kraftutbyggere, med hjelp av utenlandsk storkapital, som ødelegger urørt natur og mulighetene til å løse klimautfordringen og sikre eksistensen for våre etterkommere.

Vi er i stand til å gjenskape den kraften for å sikre demokratiet og naturen. Vi er kallet til det. Ansvaret vil vi ta, men du må hjelpe oss nå.

Publisert: