NOx e NOx! Nå handler det om cruiseskam

DEBATT: Debatten om cruiseturisme i Stavanger raser, og flere politiske partier har kastet seg på. Men ingen av dem snakker om elefanten i rommet - at cruiseturisme er en klimaversting, uansett om vi får på plass landstrøm eller ei.

Stavangers maritime historie må bevares, men ved å tillate veteranbåter, seilskip og småbåter. Ikke luksuriøse, flytende byer, skriver MDGs ordførerkandidat i Stavanger Daria Maria Johnsen.
  • Daria Maria Johnsen
    Daria Maria Johnsen
    Ordførerkandidat, Stavanger MDG
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I år vil Vågen i Stavanger få besøk av 242 cruiseskip, som er 56 flere enn i fjor. Samtidig forventes trafikken å øke ytterligere de kommende årene.

En nylig publisert studie fra den europeiske organisasjonen Transport & Environment (T&E) viser at Norge er et av landene som er verst rammet av forurensningen fra cruisetrafikken.

Ifølge Bellona er de største skipene ansvarlig for utslipp tilsvarende 13.000 dieselbiler per døgn mens de ligger til havn. Samtidig er det et voksende opprør mot cruiseturismen blant befolkningen.

I 2017 utførte Vestlandsforskning en utredning av cruise- og flytrafikk i et klima- og miljøperspektiv for Stavanger kommune. Deres anbefalinger for å nå egne klimamål, var å begrense antallet cruiseanløp, prioritere båter ut fra klimakrav og i stedet rette all markedsføring av Stavanger inn mot nærmarkedet.

Det vises blant annet til Alaska, hvor kun cruisebåter som kan dokumentere de laveste utslippene prioriteres. Likevel har lite skjedd politisk i vår egen by.

Daria Maria Johnsen, ordførerkandidat for MDG i Stavanger.

Det store bildet

Der andre partier prøver å snakke kun om penger, landstrøm, eller å sette et tak på antall anløp, er Miljøpartiet De Grønne opptatt av det store bildet. Cruisetrafikken slipper ut enorme mengder svovel og nitrogenoksid, og har et horribelt CO2-regnskap. Turistene flyr gjerne jorden rundt for å ta cruise, samtidig som næringen i seg selv slipper ut mer CO2 enn fly. Hele 385 gram per passasjerkilometer. Og jo større båtene er, jo verre er utslippene.

Miljøpartiet De Grønne mener at Stavanger må utvise lokalt klimaansvar og samtidig lytte til innbyggerne ved å forby eller i det minste kraftig begrense dagens cruiseturisme.

Stavanger kommune eier 80,69 prosent av Stavangerregionen Havn IKS. Som hovedeier kan vi stoppe cruisetrafikken til næringen omstiller seg, eller innføre en sterk miljødifferensiert avgift som vil gjøre det uaktuelt for andre enn tilnærmet fossilfrie cruisebåter å ankomme vår havn. Denne kan igjen brukes for å få på plass landstrøm.

Og uavhengig av omstillingen, må vi redde Vågen fra monsterskip som ikke bare forurenser, men også stenger sikten og skaper støy for alle i nærheten.

Flytende byer

Stavangers maritime historie må bevares, men ved å tillate veteranbåter, seilskip og småbåter. Ikke luksuriøse, flytende byer. Cruiseanløpene må begrenses og legges til lenger unna sentrum, hvor elektriske busser kan brukes som transport. Turister må da gå av båten for å se vårt sentrum og vil bruke mer tid der. Noe som også vil bidra til at de legger igjen mer penger.

Cruisenæringen er per i dag ikke bærekraftig, og vil ikke bli det uten at flere havnebyer stiller strenge krav til næringen til den omstiller seg. Miljøpartiet De Grønne mener at vi både i et globalt og lokalt perspektiv er forpliktet til å kutte våre utslipp av klimagasser om vi skal nå Parisavtalens mål om å holde global oppvarming under 1,5 grader. Nasjonalt har vi vedtatt å avvikle den fossilbaserte cruisenæringen innen 2025. Vi må stoppe den mest forurensende formen for turisme vi har.

Miljøpartiet De Grønne vil at Stavanger tar klimaansvar ved å si nei til dagens cruisenæring. Vi er enige med Vestlandsforsknings anbefaling, at å satse på kvalitet og nærturisme er viktigere enn kvantitet på bekostning av klimaet. Det handler ikke lenger bare om flyskam, men også cruiseskam. Å ta vare på vårt felles livsgrunnlag er den viktigste jobben vi har.

Publisert: