• – Mens Traftec-streiken trekker ut, svekkes tilliten til «Den nordiske modellen», skriver Øivind Wallentinsen. I november 2018 demonstrerte LO i Rogaland utenfor Statens vegvesens lokaler i Stavanger. Jon Ingemundsen

300 dager i streik for «den norske modellen»

DEBATT: 14. april 2019 har fem fagorganiserte i selskapet Traftec streiket i 300 dager for at tariffavtalen, Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) skal gjøres gjeldene ved bedriftens Rogalandsavdeling.