Du får lavere strømpris, også med strømkabelen NorthConnect til Skottland

DEBATT: Politikerne kan komme til å si nei til et lønnsomt klimatiltak fordi de frykter høyere strømpriser. Men både ledende analysemiljøer og kraftbørsen viser at norske strømpriser vil bli betydelig lavere framover.

Kraftkabelen NorthConnect er planlagt mellom Simadalen i Eidfjord i Hardanger og Peterhead i Skottland.
  • Tommy Løvstad
    Leder prosjektutvikling, NorthConnect
  • Lars Nermoen
    Kommunikasjonsansvarlig, NorthConnect
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Diskusjonen om den planlagte kraftkabelen mellom Norge og Skottland, har i stor grad handlet om en mulig isolert prisøkning på mellom 1 og 3 øre, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Marked og meteorologi

Det er mange faktorer som påvirker strømprisen. En av dem er forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Norge og spesielt Sverige bygger ut store mengder ny fornybar energi. NVE og svenske energimyndigheters analyser viser et kraftoverskudd (NVE, Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2019, side 10–13) på om lag 50 TWh i det norsk-svenske markedet allerede om to år. Vi snakker altså om et kraftoverskudd tilsvarende en tredjedel av dagens forbruk i Norge. Både Statkraft, Statnett og NVE er enige om at det kommer inn ny kraft raskere enn etterspørselen vokser, slik at strømprisene faller.

Nedbørsmengder og temperatur påvirker også strømprisen mye i Norge. Klimaendringer vil gi mer nedbør og lavere strømpriser. I januar har vi hatt strømpriser som har vært over 40 øre lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Det betyr at alle vi som frykter global oppvarming og varme vintre kan trøste oss med at i alle fall strømregninga faller. Det er en mager trøst.

Også strømforbruket påvirker strømprisen. Elektrifisering av sokkelen, nye industrianlegg, nye datasentre og større elbilpark er tiltak som er positive for det norske samfunnet og klimaet på tross av at disse enkeltvis vil kunne bidra til noe høyere strømpris. Ny kraft kommer imidlertid inn i et langt raskere tempo enn forbruksveksten. Økt forbruk vil bare dempe fallet i kraftprisen.

Industribedrifter og aktører som ønsker langsiktige avtaler, handler kraft i terminmarkedet på Kraftbørsen. Dette markedet er en viktig indikator på hvordan kraftselskaper og store forbrukere tror prisene vil utvikle seg. Prisene for å kjøpe strøm frem til 2025 ligger om lag 10 øre lavere enn gjennomsnittsprisen for de siste to årene. Markedet forventer altså en betydelig lavere strømpris framover, på tross av at det kommer nye kraftkabler til kontinentet, og på tross av elektrifiseringen av samfunnet.

Derfor bør vi bygge

Da står vi igjen med to gode grunner til at NorthConnect bør bygges:

  • NorthConnect er et klimatiltak som årlig vil redusere utslippene av CO₂ med om lag 2 millioner tonn, like mye som de samlede utslippene fra en million personbiler.
  • NorthConnect er samfunnsøkonomisk lønnsomt. NVE har beregnet at Norge vil tjene 8,5 milliarder kroner på at kabelen blir bygget. Om lag 90 prosent av kraftverkene i Norge er eid av kommunene, så inntektene fra kraftkabelen vil komme fellesskapet til gode.

Med nye ambisiøse klimamål burde det ikke være tvil om at Norge i alle fall må gjennomføre de lønnsomme klimatiltakene som virkelig monner.

Publisert: