Bærekraftig reiseliv i tråd med ambisiøse klimamål

DEBATT: Stavanger kommune har vedtatt at vi skal ha en 80 prosent nedgang i klimagassutslipp i kommunen innen 2030. Vi må styre etter mer klimavennlige, kortreiste besøkende som etterspør kvalitet, og som vil bruke tid og penger i vår region.

«Reiselivet står foran store endringer. Det er smartere å styre utviklingen proaktivt i riktig retning enn at vi i fremtiden blir styrt av andres reguleringer», skriver Arne Storhaug. Her turister på besøk i Gamle Stavanger.

Debattinnlegg

 • Arne Storhaug
  Arne Storhaug
  Listekandidat (nr. 60), Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Regjeringens reiselivsmelding av 2017 legger frem en målsetning om at Norge innen 2030 skal bli et av verdens fortrukne reisemål for bærekraftig natur og kulturopplevelser, samtidig som man holder natur- og kulturlandskap intakt. Transport til og fra reisemålet skal være mest mulig klima- og miljøvennlig. For å nå Stavangers utslippsmål trenger vi en veldig proaktiv vitenskapelig drevet politikk og en innovativ bransje.

FNs internasjonale naturpanel og de stadige rapportene fra FNs klimapanel forteller at masseturisme assosieres med både høye utslipp og ødeleggende påvirkning på økosystemer.

Vi gjør dette for og sammen med de oppvoksende generasjoner selv om det ikke på noen måte er hverken enkelt eller nødvendigvis helt smertefritt.

Overbelastning

Vi trenger ikke gå lengre enn til våre lokale reiselivsikon for å finne eksempler på overbelastning og slitasje av natur og produktet i seg selv som følge av overturisme. Stadig flere flokker til Rogalands smellvakre natur, godt hjulpet av markedsføring, sosiale medier og «selfies».

Les også

Vi liker ikke turister, men vi liker å være turister

Les også

Sju tanker turister i Stavanger (sannsynligvis) gjør seg

Tiltak må følgelig iverksettes på lokalt nivå for å nå våre djerve målsetninger for klimakutt i Nye Stavanger. For oss som står på kommunevalglisten betyr det å sikre at turismen ikke går på bekostning av naturen og at klimaavtrykket forsøkes senkes med samme takt som for innbyggerne i kommunen.

Mangel på regulering er ikke et gode for bransjen, spesielt ikke når radikale tiltak på et senere tidspunkt presser seg frem og da sannsynligvis uten at lokaldemokratiet og næringen er på banen. Det er viktig å huske på at reiselivet er bygget opp av mange små aktører som hver for seg ikke kan klare å løse en strategisk utvikling på dette nivået. Behovet for incentiver, reguleringer og offentlig støtte til bærekraftig omstilling både haster og er ønsket fra næringen. NHO reiseliv og flere etterlyser selv dette i sitt eget veikart for bærekraftig reiseliv.

En lokal «klimareiselivsminister» må få oppgaven å hjelpe kommunestyret med å beskrive, utvikle og følge opp strategier og reguleringer som berører næringens bærekraft. Videre i samarbeid med NHO reiseliv, Region Stavanger, fagforeninger, UiS, Turistforeningen, og andre interesser som berører bransjen, bygge opp vertskapskompetanse også på klima og naturfeltet. Med det som mål å hjelpe aktørene med å ta de riktige valgene innenfor en fremforhandlet politikk bygget på bærekraft.

«Klimareiselivsminister»

I tillegg til selve naturopplevelsen omfatter reiselivsnæringen også aktivitet i transport, servering og overnatting. Her jobber stadig flere aktører med å utvikle mer bærekraftige og innovative løsninger, som lavutslippskjøretøy, kortreist mat, energieffektive hoteller og naturbasert aktivitetstilbud. En «klimareiselivsminister» vil forhåpentligvis kunne hjelpe næringen med å utforme og løfte frem også disse tilbudene.

Et bærekraftig reiseliv i vår kommune eller distrikt er ikke i motsetning til de arbeidsplasser og den skatteinntekten kommunen har fra næringen i dag, snarer tvert imot. Og særlig hvis vi ser det over litt tid.

Det er mulig å lage økonomisk robuste destinasjoner som oppfyller våre felles lokale og nasjonale målsetninger for klima og bærekraft. Kommunen må gå foran for å dra i gang en strategisk satsning, som også knyttes til en overordnet nasjonal satsning. Staten må bidra med incentiver, forskrifter og overgangsordninger, og ikke minst spisset støtte fra virkemiddelapparat som Innovasjon Norge og Enova.

Satsingen må være omforent i både fylket, Nye Stavanger og berørte kommuner. Alle bør samles rundt den nye klimasatsningen og jobbe aktivt for å få en god plan for en klimapositiv reiselivssatsing.

Styre utviklingen

Reiselivet står foran store endringer. Det er smartere å styre utviklingen proaktivt i riktig retning enn at vi i fremtiden blir styrt av andres reguleringer. Vi gjør dette for og sammen med de oppvoksende generasjoner selv om det ikke på noen måte er hverken enkelt eller nødvendigvis helt smertefritt. Og det krever tydelig politisk krafttak over partigrensene.

Les også

 1. – Noen cruisefakta om Stavanger

 2. Høyre lover å få cruiseskipene ut av Vågen

 3. – Lokalvalget – det gjelder våre egne omgivelser

Publisert:
 1. Debatt
 2. Klimapolitikk
 3. Klimautslipp
 4. Bærekraft
 5. NHO

Mest lest akkurat nå

 1. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 2. Danset seg gjennom tidenes lengste barnetog

 3. – Storhaug skolekorps!

 4. «Lykkeland»-stjernen skal gjøre noe hun aldri har gjort tidligere

 5. Mye vann i undergangen ved Rogaland Teater

 6. Stor oversikt over 16 kommuner