Loven må si at sex uten samtykke er voldtekt

LOVVERK: Nå skal regjeringen vurdere lovendringer om sovevoldtekter og andre seksuelle krenkelser. Venstre mener det bør resultere i en samtykkelov, hvor sex uten samtykke regnes som voldtekt.

Vi trenger en lov som tar for seg gråsonene. Det er kjent at mange kvinner fryser til eller blir handlingslammet mens overgrepet foregår. Med dagens lovverk kan ikke slike voldtekter straffes.

Debattinnlegg

 • Mette Vabø
  Kommunestyrerepresentant Stavanger, Venstre
Publisert: Publisert:

Omtrent én av ti norske kvinner blir utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Men mørketallene er store, anmeldelsene få og henleggelsene mange. Disse menneskene fortjener bedre.

Kampen mot seksuell vold og overgrep er en likestillingskamp og en frihetskamp. Dagens lovverk fungerer ikke godt nok. Hvis det ikke gjøres forbedringer, vil vi ikke klare å ivareta kvinners rettssikkerhet. Sist voldtektslovgivningen i Norge ble endret, var under justisminister Odd Einar Dørum, fra Venstre. Det er 20 år siden. Det er på høy tid å se på det på nytt.

Vi har ivret lenge

En hovedutfordring er at overgrep i Norge ikke kan etterforskes som voldtekt, uten at trusler eller vold er involvert, eller dersom offeret var ute av stand til å motsette seg handlingen. Men voldtekt er sjelden så svart – hvitt. For tre år siden var det enighet i Stortinget om at voldtektsparagrafen skulle tolkes dit hen at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Men for at det skal få betydning for dem som har opplevd slike overgrep, må loven endres.

Det kan skje nå. Regjeringen skal gjennomgå straffelovens bestemmelser om seksuelle krenkelser, og særlig voldtekt, med tanke på endringer. Det er Straffelovrådet som skal gjøre vurderingene, og de har blant annet fått i oppdrag å se på om Norge bør innføre en samtykkebasert voldtektslovgivning, hvor manglende samtykke til seksuell omgang, utgjør det sentrale vilkåret for straff. Venstre har ivret for samtykkelov, og det er en viktig seier at dette arbeidet nå settes i gang.

Vi trenger en lov som tar for seg gråsonene. Det er kjent at mange kvinner fryser til eller blir handlingslammet mens overgrepet foregår. Med dagens lovverk kan ikke slike voldtekter, uten bruk av vold og trusler, straffes. En samtykkelov kan være et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt. Når loven sier at nei betyr nei, vil det også bidra til at flere er bevisste på å få samtykke.

Strengere for tafsere

Både Sverige og Danmark har allerede innført samtykkelover, men god effekt. I Sverige har antall domfellelser økt med 75 prosent fra 2017 til 2019. Flere saker etterforskes, og flere kan straffes når man ikke lenger må bevise volds- eller trusselbruk. Et paradoks i norsk overgrepslovgivning er at kravet til samtykke er formulert annerledes for mindre alvorlige seksuelle handlinger uten samtykke – som ufrivillig tafsing – enn det er for voldtekt.

Dette må man ikke ha brukt vold eller trusler for å bli dømt for. Konsekvensen har dessverre vært at alvorlige seksuelle overgrep blir «nedgradert» fra å regnes som voldtekt til å regnes som en «seksuell handling», for at det i det hele tatt kan gis en reaksjon. Det er ikke menneskene som utsettes for dette verdig. For Venstre er det åpenbart at sex uten samtykke må regnes som voldtekt.

En hovedutfordring er at overgrep i Norge ikke kan etterforskes som voldtekt, uten at trusler eller vold er involvert, eller dersom offeret var ute av stand til å motsette seg handlingen. Men voldtekt er sjelden så svart – hvitt.
Publisert:
 1. Voldtekt
 2. Overgrep

Mest lest akkurat nå

 1. Maria fikk nesten ikke puste da hun trente. Hun fikk diagnosen mange har, men få kjenner til.

 2. Kom hjem til endevendt hus i Stavanger

 3. Én måned siden gjenåpningen – slik har det gått

 4. Denne boligen i Sandnes kan vinne en helt spesiell pris

 5. Frisk 33-åring. Bør jeg ta influensavaksinen?

 6. Viking vil vurdere å tilby Berisha ny kontrakt allerede nå