Myr, mye mer enn bare bløt natur!

DEBATT: Alle myrtyper er viktige leveområder for dyr, fugler insekter og planteliv. Mange arter er helt avhengig av slik natur for å kunne eksistere.

«Kunnskap om naturverdier og behovet for vernetiltak for norske myrer mangler ikke. Men arealutnyttelse er ofte komplisert, og lokal politisk prioritering av myrvern og våtmarker har ofte vært lav», skriver Erling Sømme Kielland.

Debattinnlegg

 • Erling Sømme Kielland
  Randaberg
Publisert: Publisert:

Myrer har gjennom tidene vært brukt til flere formål i vårt land. På torvmyra ble det gjennom hundrevis av år spadd opp brensel til oppvarming og koking i treløse strøk. Som som på Jæren f.eks. Myr er også betraktet som verdiløse vassyke og verdiløse områder som gjerne lett lar seg drenere, uttørke og bruke til dyrkbar mark og andre tiltak.

Orkideen myrflangre som vokser lengst sør på Jæren, er en sterk truet plante som nesten er forsvunnet fra norsk flora.

Ødelagt eller forsvunnet

Mer enn en tredjedel av landets myrområder er i dag ødelagt eller helt forsvunnet. For jordbruket sin del er det antatt at ca. 5000 dekar myr årlig blir oppdyrket. For å stanse denne bruken vedtok Stortinget i 2019 endringer i jordloven, som med visse unntak har strenge krav til drenering og fjerning av myrarealer. «Stortinget har i dag (11/4-2019 ) vedtatt endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr. Myr lagrer karbon, har et rikt mangfold av arter og demper tørke ved å lagre vann. Derfor er bevaring av myr en viktig klima og miljøsak.» Også planting av skog på myr er som hovedregel nå forbudt.

Noe om myrenes verdifulle egenskaper knyttet til klima og miljø:

 • Flomdempende virkning: Særlig har torvmosen, som gjerne dekker mange store myrflater en viktig egenskap. Den virker som en svamp som suger opp og holder på vannet i våte perioder og frigjør vannet når det er tørt. Områder med torvmose kan inneholde vannmengder tilsvarende 40 ganger sin egen vekt. Slik lagring av vann kan være av stor verdi i perioder med store nedbørsmengder.
 • Karbonlagring og CO₂: En urørt torvmyr inneholder store karbonmengder som frigjøres og slippes ut i atmosfæren om den blir ødelagt. I en NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) undersøkelse var konklusjonen denne: «Norske myrer lagrer på 5 prosent av landarealet karbon tilsvarende ca. 950 millioner tonn. Eller landets utslipp av klimagasser i 66 år.» I Stortingets saksopplysninger om forbud mot nydyrking på myr gikk det bl.a. frem at dette ville spare landet for akkumulerte klimautslipp tilsvarende ca. 900.000 tonn CO2 -ekvivalenter frem til 2030. Og mer senere.
 • Artsmangfold: Reduksjonen av Norges myrområder har hatt betydelig negativ innvirkning på miljø- og naturmangfoldet.

Myrflangre er truet

Alle myrtyper er viktige leveområder for dyr, fugler insekter og planteliv. Mange arter er helt avhengig av slik natur for å kunne eksistere. Orkideen myrflangre som vokser lengst sør på Jæren, er en slik sterk truet plante som nesten er forsvunnet fra norsk flora.

Kunnskap om naturverdier og behovet for vernetiltak for norske myrer mangler ikke. Men arealutnyttelse er som mange vet, ofte komplisert, og lokal politisk prioritering av myrvern og våtmarker har ofte vært lav.

Noe å tenke på?

Ny E39 motorvei mellom Kristiansand og Trondheim. I veitraseen ligger hundrevis urørte myrer og potensielle klima-utslippsbomber. En av myrene som kan komme under asfalt, er undersøkt. Den var bare litt større enn en fotballbane. Beregningene viste at denne ene myra ville slippe ut like mye CO2 klimagasser som 1700 personer i ett år om den ble tørrlagt. Kanskje noe å tenke på?

Publisert:
 1. Debatt
 2. Naturvern
 3. Norsk institutt for bioøkonomi
 4. Klima

Mest lest akkurat nå

 1. «Glimt av gammel storhet – og masse rør og rot. Men det viktigste denne kvelden var kanskje ikke kvaliteten på Kristian Valens show.»

 2. Deilig varme og dyre syklister

 3. Hvem er den mystiske Jan, og hva dukker opp på Kvitsøy nå?

 4. Savnet mann er funnet i god behold

 5. Kvinne brukte superlim på naboens elbil-lader

 6. Bråstoppet å pakke hockeybagen da han ble millionær