Vi ønsker en bred debatt om fagene i skolen

DEBATT: Regjeringen foreslår ikke at dagens fellesfag skal forsvinne.

«Videregående opplæring skal fortsatt ha en allmenndannende funksjon. Det er avgjørende at elevene får utvikle kritisk tenkning, forstå tiden vi lever i og være forberedt på fremtiden», skriver Guri Melby.
  • Guri Melby
    Guri Melby
    Kunnskaps- og integreringsminister (V)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hvordan skal vi bruke 30 skoletimer i uka best mulig for å ruste dagens ungdom både på studier, arbeidsliv og selve livet? Da jeg før helgen startet denne diskusjonen med å betegne sentrale fag i dagens videregående opplæring som «mindre», kom jeg feil ut. La meg prøve å forklare meg en gang til.

Rundt en femtedel av elevene som starter på videregående opplæring, lykkes ikke med å fullføre etter fem år. Tre av fem elever sier at de ikke er godt forberedt på å møte de akademiske kravene i høyere utdanning.

Timeplanen til elevene vil først være klar når vi har gjennomført en bred og inkluderende prosess.

Fellesfagene opptar nærmere 70 prosent av tiden til elevene på studiespesialisering. Liedutvalget har pekt på at elevene, særlig på studieforberedende, har en stor andel obligatoriske fellesfag. Noen av disse fagene har veldig få uketimer. Det var det jeg tenkte på da jeg sa at dette var «mindre» fag. På en skoledag kan elevene være innom sju forskjellige fag og like mange ulike tema. Det gjør fordypning, en sentral del av det å bli klar for studier, vanskelig.

Les også

Melby beklager etter å ha kalt fag «mindre»

Ingen fag fjernes

Dette er bakgrunnen for at regjeringen, som en del av vår fullføringsreform, foreslår en gjennomgang av fagene alle elever på videregående har i dag, med mål om å rydde plass til mer fordypning, mer relevans og mer valgfrihet. På lederplass 29. mars stiller Aftenbladet seg kritisk til forslaget.

Regjeringen foreslår ikke at dagens fellesfag skal forsvinne. Vi ønsker en diskusjon om hvilke fag som skal være obligatoriske for alle, både på studieforberedende og på yrkesfag, og hvor stor plass disse fagene skal ha. Dersom vi gjør flere fellesfag til programfag, vil mange elever kunne bruke mer tid på nettopp disse viktige fagene.
For det at fagene har færre timer, betyr ikke at de er mindre viktige.

Nytt fellesfag

Regjeringen foreslår også å innføre et nytt fellesfag, langt på vei i tråd med det Liedutvalget foreslo i 2019. Utvalget tok til orde for å vurdere om noen fellesfag kan slås sammen i et nytt fag, som ivaretar kompetanse vi setter høyt i norsk skole, men som i større grad er tilpasset utfordringene vi har i samfunnet i dag. Innholdet i dette nye faget er ikke endelig utformet.

Vi vil nå invitere lærere, elever, og fagfolk fra universiteter og høyskoler, til å utrede og komme med innspill til hva som må være kjernen av fag i videregående skole, og til å utvikle det nye faget. Dette er ikke en prosess som skal avsluttes til sommeren.

Timeplanen til elevene vil først være klar når vi har gjennomført en bred og inkluderende prosess. I dette arbeidet vil vi baserer oss på fagfornyelsen. Fullføringsreformen innebærer ikke en omgjøring av fagfornyelsen. Men det hjelper ikke at dybdelæring er et mål i læreplanen, dersom skolehverdagen til elevene ikke legger til rette for det.

Fortsatt allmenndannende funksjon

Videregående opplæring skal fortsatt ha en allmenndannende funksjon. Det er avgjørende at elevene får utvikle kritisk tenkning, forstå tiden vi lever i og være forberedt på fremtiden. I møte med fake news og polariserte debatter er det viktig at hver og en av oss står rustet til å vurdere informasjon og se den i sammenheng – også med hva som ligger bak oss i historien. Og det er altså mye som tyder på at videregående kan ruste elevene enda bedre til dette, enn det som er tilfellet i dag.

Videregående opplæring skal fortsatt være en viktig fellesarena, og et sted for å tilegne seg ferdigheter, kunnskap og kompetanse som er viktig for å være en aktiv samfunnsborger. Og viktigst av alt – videregående skal fortsatt gjøre ungdommene klar til livet – ikke bare yrkeslivet.

Publisert: