• En utenlandsk investor vil ikke stå overfor det samme regnestykket som en norsk investor når det gjelder investeringer i Norge. (Tegning: Kåre Eikeland. 2003, utsnitt)

Formuesskattens betydning i omstillingen – for norske kontra utenlandske investorer

KRONIKK: Avvikles formuesskatten på næringsinvesteringer, vil det over tid og gjennom jobbskaping gi flere svar på hva vi skal leve av etter oljen, enn om man velger å skjerpe den.